podvodyStretávame sa s tým neustále, pri komunikácii s existujúcimi či potencionálnymi klientami, na konferenciách aj školeniach, nevedomosť v oblasti internetového marketingu sa už veľa ľuďom stala „osudnou“.

K napísaniu tohto článku ma priviedol impulz, ktorý som dostal od ľudí, ktorí sa zúčastnili nášho minulotýždňového školenia internetového marketingu a sociálnych sietí. A nie len oni sú tí, ktorí sa snažia získať čo najviac nových vedomosti z tejto oblasti a pritom už majú skúsenosť s nejakou firmou alebo jednotlivcom, ktorí sa im snažili nejaké služby internetového marketingu predať a bohužial pre nich a trh ako taký, klamali alebo zavádzali pri tom.

Väčšinou takéto firmy či osoby kontaktujú svoje „obete“ telefonicky a ponúkajú im služby optimalizácie pre vyhľadávače s tým, že oni ako jediní na Slovensku spolupracujú priamo s Google, takže vedia priamo zabezpečiť to, aby bol ich web na popredných miestach. Alebo s popularitou Facebooku stúpa aj počet „firiem“, ktoré naopak priamo spolupracujú s Facebookom.

Kedže ich obete nevedia rozlíšiť klamstvo od pravdy, dosť často sa rozhodnú takéto služby využiť, pretože sú lákavé z finančného hľadiska ako aj kvôli prisľúbeným výsledkom a efektu. 10 tisíc zákaníkov za 50 EUR nie je pritom nič výnimočné. Alebo so spustením Facebook skupiny namiesto Fanpage ako výsledok komplexnej stratégie firmy v sociálnych sieťach za 29,99€ som sa už tiež stretol.

Bohužial pre samotné firmy ako aj celý trh so službami internetového marketingu, takéto negatívne skúsenosti potom zanechávajú rany na dôveryhodnosti a všeobecnom povedomí o službách ako takých a častokrát sa zovšeobecňujú na trh, nie na jednotlivé subjekty trhu.

Bojovať sa dá proti tomu len poskytovaním kvalitných služieb a edukovaním svojich klientov a neklientov, čo je ale dlhodobý proces, tak snáď niekedy prinesie svoje ovocie..