Svet onlinu nie je neomylný. Týka sa to aj gramatických chýb, s ktorými sa denne stretávam v rôznych newslettroch, článkoch a príspevkoch na sociálnych sieťach. Ruku na srdce, robíte ich aj vy? 

1. Písanie privlastňovacích zámen s veľkým písmenom

Písanie privlastňovacích zámen s veľkým začiatočným písmenom je jednoznačne najčastejšou chybou v online textoch. Veľké písmená totiž nachádzam pravidelne nielen v textoch na webe, ale aj v blogových článkoch, newslettroch a v príspevkoch na sociálnych sieťach. Viete, kedy písať veľké písmeno a kedy nie?

„Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (podkapitola Veľké písmená na znak úcty, s. 75, aj na www.juls.savba.sk) píšeme veľké začiatočné písmeno na znak úcty v priamom písomnom styku v tvaroch zámen Vy, Váš, ak sa vzťahujú na individuálneho (keď oslovujeme jedného človeka, ktorému vykáme) i kolektívneho (keď oslovujeme viacerých ľudí) adresáta.“

Zdroj: www.jazykovaporadna.sme.sk

Pravidlo písania zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš má pôvod v listovej korešpondencii, ktorá je adresná. Zo všetkých foriem online komunikácie sa za adresnú považuje iba e-mail. Má totiž rovnako špecifické formálne pravidlá písania ako list. Správnemu písaniu e-mailov sme sa na našom blogu venovali už v minulosti.

2. Skloňovanie slova e-mail

Písanie e-mailov je v súčasnosti štandardom v mnohých profesiách. Slovo e-mail sa preto v spisovnej slovenčine pomerne rýchlo udomácnilo vo viacerých podobách. Môžete ho písať v tvaroch e-mail, email, mail a tiež mejl. Ako ho skloňovať?

Slovo e-mail sa skloňuje podľa vzoru dub. V jednotnom a množnom čísle má tieto tvary:

  • v jednotnom čísle: e-mail – do e-mailu – k e-mailu – e-mail – o e-maile/i – s e-mailom,
  • v množnom čísle: e-maily – do e-mailov – k e-mailom – e-maily – o e-mailoch – s e-mailmi.

Pred pár rokmi sa slovo e-mail skloňovalo v lokáli s príponou „e”. Správne preto bolo napr. Prílohu pošlem v e-maile. V súčasnosti je už v lokáli povolené aj používanie koncovky „i”. Chybu preto neurobíte, keď svojmu kolegovi napíšete: Máš to v e-maile. Rovnako správna je aj veta: Máš to v e-maili. Pozor, tvrdé „y” v jednotnom čísle nikdy nepíšeme.

3. Písanie nesprávnych predložiek

Pomerne častou chybou je písanie nesprávnych predložiek. Ide najmä o slovné spojenia „na e-shope”, „na predajni”, resp. „na pobočke”. Správne je v tomto prípade použitie predložky „v”. Tovar tak nájdete „v e-shope”, „v predajni” a „v pobočke”. 

4. Užívateľ alebo používateľ?

Užívateľ je osoba, ktorá niečo užíva/má niečo v užívaní. Môže ísť o pozemok, byt, lieky alebo chvíle s najbližšími. Ten, kto však pracuje s nejakým prostriedkom, resp. nástrojom (aplikáciou, internetom a pod.) je používateľ. V slovenčine sa postupne udomácnili aj odvodené slová – prídavné meno používateľský a príslovka používateľsky. Ide napríklad o slovné spojenia „používateľsky prívetivé rozhranie” alebo „používateľská skúsenosť”.

5. Anglické úvodzovky

Úvodzovky patria do skupiny interpunkčných znamienok. Vo vete majú vyčleňovaciu funkciu. 

Používajú sa nielen pri priamej reči, ale aj pri doslovných citátoch a dištancovaní sa od výrazov (použitie irónie a sarkazmu).

V slovenčine sa úvodzovky píšu na začiatku výpovede na spodku riadka („). Na konci vety ich píšeme hore na vrchu riadka (“). Práve horné úvodzovky na začiatku riadka patria medzi najčastejšie chyby v online textoch. Tento jav však v slovenčine nie je správny. Horné úvodzovky na začiatku a konci vety sa používajú napríklad v angličtine.

S akými najčastejšími chybami sa v online textoch stretávate vy? Budem rada, keď sa o ne podelíte v komentároch.