Google vstupuje do roku 2020 novým core updatom, ktorý nazval veľmi jednoducho – „January 2020 Core update”. Ak ste v uplynulých dňoch na vašej stránke zaznamenali nečakané zmeny v rámci umiestňovania vo výsledkoch vyhľadávania (SERP), tak to možno spôsobil práve tento update.

Google oznámil spustenie nového updatu na svojom Twitteri. Je známe, že zmeny takéhoto charakteru majú obvykle veľký vplyv na výsledky vyhľadávania. Konkrétne pri tomto core update Google pre „SEO-čkárov” a webmasterov v rámci prípravy na zmeny zazdieľal svoj článok z augusta minulého roka.

Posledný core update vyšiel v septembri a podľa mnohých SEO špecialistov bol jeho impact nižší ako pri júnovom update.

Čo môže spôsobiť core update?

Zjednodušene povedané, keď vychádza core update, tak pozície vašej stránky vo výsledkoch vyhľadávania sa môžu zlepšiť, zhoršiť alebo ostať rovnaké.

Ak si vaša stránka pozície zachovala alebo si ich zlepšila, tak to znamená, že algoritmom sa zrejme vaša stránka páči. Samozrejme, sú tam aj nejaké odchýlky a výnimky, ale to už je téma na iný článok.

Stratil som pozície po core update. Čo teraz?

Práve kvôli takýmto situáciám Google vždy na svojom blogu pred vydaním core updatu informuje o tom, na čo sa update bude zameriavať a ako nestratiť svoje pozície. Zároveň zdôrazňujú, že zhoršené pozície nevypovedajú o tom, že vaša stránka je zlá – jednoducho algoritmy inak vyhodnocujú rôzne rankovacie faktory a tým sa môže zmeniť poradie v SERP-e.

V tomto prípade je opäť dôležité sústrediť sa na kvalitný obsah. Google už dlhšie tlačí dopredu stránky, ktoré poskytujú relevantný, odborný a dôveryhodný content.

Aktuálne sú pre Google podstatné tieto body:

  • Poskytovať originálne a nové informácie
  • Pri čerpaní z iných zdrojov dodať článku pridanú hodnotu v porovnaní s pôvodným obsahom
  • Titulok by mal byť dostatočne deskriptívny a reálne vystihovať to, čo sa v článku nachádza
  • Dbať na odbornosť obsahu odkazovaním na dôveryhodné zdroje
  • Vyhnúť sa štylistickým a gramatickým chybám, obmedziť množstvo reklám a optimalizovať aj pre mobilné zariadenia
  • Tvoriť s ohľadom na pridanú hodnotu v porovnaní s iným obsahom zo SERP-u na zhodné kľúčové slová
  • Písať v prvom rade pre čitateľa a až potom obsah vyšperkovať pre vyhľadávacie algoritmy, nie naopak

Vo všeobecnosti pri týchto odporúčaniach môžeme vychádzať zo skratiek E-A-T a YMYL, čiže expertise, authoritativeness, trustworthiness a your money or your life. Tejto problematike sme sa obšírnejšie venovali v nedávnom článku.

Kedy sa mi pozície vrátia?

Táto otázka je trochu záludná a odpoveď od Googlu takisto veľmi nepoteší. V prípade, že core update postihol vašu stránku negatívnym spôsobom a vy ste zapracovali všetky odporúčania, tak môže trvať až do ďalšieho core updatu, kým sa pozície vrátia do pôvodných hodnôt.

Malou cenou útechy môže byť skutočnosť, že zmeny v algoritmoch sa robia každý deň a aj keď nie sú také vplyvné, tak môžu zamiešať poradím v SERP-e.