Dňa 10. 7. 2023 Európska komisia prijala rozhodnutie s názvom EU-U.S. Data Privacy Framework, ktoré potvrdzuje, že USA adekvátne spracovávajú a uchovávajú osobné údaje o občanoch Európskej únie, teda zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Na základe tohto rozhodnutia prestáva byť využívanie Google Analytics 4 ilegálne. Je však stále potrebné dať si pozor, ako sa k tomu postavia Úrady na ochranu osobných údajov jednotlivých členských krajín, kde bol GA4 úplne zakazaný.

Konkrétne členské krajiny, kde je využívanie GA4 ilegálne, nájdete na tomto odkaze. Jednotlivé krajiny sú označené červenou farbou na mape.

Experti odhadujú, že toto riešenie bude funkčné po dobu 1 – 2 rokov. Známy privacy aktivista Max Schrems, ktorý spolu so svojím právnym tímom poukazoval na nedostatok týchto riešení už 4 krát, by neprekvapil, ak by to dokázal aj po piaty raz.

Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721