Pre PPC-čkarov pomerne známy nástroj na rýchlu úpravu kampaní, ako aj na celkovú tvorbu prvotnej štruktúry účtu. AdWords Editor je prezentovaný ako nástroj pre úpravu kampaní offline, ale úprimne, koľkí z vás ho pre tento účel naozaj využívajú? 🙂
Rozhodol som sa aktualizovať článok od Mareka Šulika, ktorý písal o AdWords Editore ešte v auguste 2011.
Od Marekovho článku prebehlo v Editore asi toľko aktualizácií, koľko vody pretieklo Dunajom. Najhlavnejšia zmena je, že AdWords Editor je už propagovaný samotnou spoločnosťou Google. Môžete si ho stiahnuť priamo na oficiálnej stránke Googlu.
Pripomeňme si z Marekovho článku, že AdWords Editor dokáže:

  • hromadne zvyšovať a znižovať ceny za preklik,
  • vytvárať kampane, reklamné skupiny, tvorbu komplexnej štruktúry účtu,
  • kopírovať kampane, reklamné skupiny, zoznamy publík, kľúčových slov,  reklám atď.,
  • hromadne upravovať zhody kľúčových slov,
  • hromadne upravovať reklamy,
  • zálohovať kampane,
  • spravovať viaceré účty naraz,
  • upravovať kampane offline.

V úvode si prejdeme, ako môžete AdWords Editor prepojiť s AdWords účtom a zorientovať sa v rozhraní.
Po otvorení Editoru sa vám v ľavom hornom rohu objaví možnosť „Pridať účet“. Po kliknutí na toto tlačidlo sa vám otvorí kontextové okno, v ktorom máte na výber, či sa chcete prihlásiť pomocou prehliadača alebo sa prihlásiť pomocou prehliadača v aplikácii. Obidve možnosti sú veľmi jednoduché.

1. Možnosti prepojenia AdWords účtu s AdWords Editorom

1. Prihlásenie pomocou prehliadača:
2. Prihláste sa do svojho Gmail účtu.
3. Povoľte aplikácii prístup.
4. Skopírujte vygenerovaný kód.
5. Vložte vygenerovaný kód do kontextového okna v AdWords Editore.
6. Vyberte si, ktorý účet chcete stiahnuť do AdWords Editoru.
7. Ako posledný krok si vyberte, či chcete stiahnuť všetky kampane alebo iba konkrétne kampane.

AdWords účet máte úspešne stiahnutý v AdWords Editore a môžete začať vykonávať zmeny.

2. Prihlásenie pomocou prehliadača v aplikácii (podstatne kratšie):

1. Prihláste sa e-mailom, ktorým sa prihlasujete do AdWords účtu.
2. Vyberte si, ktorý účet si chcete stiahnuť.
3. Ako posledný krok si vyberte, či chcete stiahnuť všetky kampane alebo iba konkrétne.

Opäť ste úspešne prepojili AdWords účet s AdWords Editorom a ste pripravení začať vykonávať zmeny v účte.
Orientácia v AdWords Editore
Aby ste mohli vykonávať zmeny, potrebujete sa najskôr zorientovať v rozhraní. AdWords Editor nie je na prvý pohľad rozhraním totožný s AdWords účtom, ale aj napriek tomu je veľmi intuitívny a ľahko sa v ňom udomácnite.
V ľavom hornom stĺpci sa nachádzajú kampane. Po rozkliknutí kampaní sa vám rozbalia reklamné skupiny, ktoré si môžete zvoliť. Len čo si označíte reklamnú skupinu v ľavom dolnom rohu, máte možnosť preklikávať sa medzi jednotlivými úrovňami označenej reklamnej skupiny. Môžete sa preklikávať medzi kľúčovými slovami, reklamami, publikami alebo reklamnými rozšíreniami atď.

Symboly a výstražné znamenia
AdWords Editor disponuje niekoľkými výstražnými znameniami, ktorými sa vás snaží upozorniť na jednotlivé nedostatky. Dôležitým signálom je, na akej úrovni sa daný symbol nachádza. Ak sa upozornenie nachádza na úrovni reklamnej skupiny, bude chyba práve v nej. Ak sa upozornenie nachádza na úrovni kampane, chyba bude pravdepodobne v nastavení.  
Najčastejšími symbolmi sú žltý trojuholník, biely výkričník v červenom kruhu, zvýraznený riadok zelenou farbou alebo boldom zvýraznené názvy kampaní a reklamných skupín.

Žltý výkričník v trojuholníku – reprezentuje odporúčanie, ktoré by ste mali zapracovať pre lepší chod kampane.
Biely výkričník v červenom kruhu – upozornenie, ktoré poukazuje na závažný problém, kvôli ktorému nie je možné kampane odoslať do AdWordsu.
Šedý trojuholník – poukazuje na vykonanú zmenu, upravenú reklamu, reklamnú skupinu atď.

SK | Search | AdWords Editor Test – tučným písmom zvýraznený názov kampane poukazuje na vykonané zmeny v kampani, ktoré ešte neboli odoslané do AdWordsu.
Zelené zvýraznenie – upozorňuje na novú kampaň, ktorá bola aktuálne stiahnutá z AdWords účtu.
Výhodou je, že každé upozornenie má svoje opodstatnenie. Myslím tým, že každé upozornenie má konkrétne vysvetlenie problému, len je potrebné sa k nemu dopracovať.

 

Tvorba štruktúry v AdWords Editore pomocou Excelu

Excel je veľmi šikovný nástroj, ktorý využíva nejeden PPC-čkar. Značne urýchľuje tvorbu prvotnej štruktúry, ako aj písanie reklamných textov. V najbližších bodoch si prejdeme kompletnú tvorbu štruktúry v AdWords Editore pomocou Excelu.

Ako pripraviť štruktúru kampaní v Exceli?

1. Exportujte kľúčové slová

Ako prvé je potrebné exportovať si kľúčové slová z AdWords Editoru, aby ste dostali potrebnú šablónu, ktorú budete napĺňať kľúčovými slovami.
Veľmi dôležité je, aby ste si exportovali úroveň kľúčových slov vzhľadom k tomu, že kľúčové slová, kampane a reklamné skupiny sa nahadzujú naraz. Preto sa musíte najskôr prekliknúť na kampaň, a následne na kľúčové slová, ktoré si exportujete.
Šablónu si exportujete prostredníctvom možností Účet Export Exportovať aktuálne zobrazenie”.

2. Priraďte ku kľúčovým slovám reklamné skupiny

Keď máte exportovanú šablónu, odstráňte nepotrebné stĺpce. Budete potrebovať len stĺpce Campaign, Ad Group, Keyword a Max CPC.
Každé kľúčové slovo musí mať v riadku priradenú reklamnú skupinu a kampaň, aby AdWords Editor vedel, do ktorej kampane a reklamnej skupiny má kľúčové slovo priradiť. Kľúčové slová zadávate už priamo v jednotlivých zhodách
Ak už máte kľúčové slová pripravené, odporúčam použiť tooly, ktoré vám kľúčové slová upravia do požadovaných zhôd.
Tool 1: Presná, frázová, voľná a vylučujúca zhoda
Tool 2 : Voľná modifikovaná zhoda
Ako by to malo vyzerať?

Pri voľnej modifikovanej zhode sa vám môže stať, že kľúčové slová bude Excel považovať za vzorec (#NAME?), keďže sa začínajú znamienkom +. V takom prípade je potrebné symbol = nahradiť medzerou.
Hromadne to môžete spraviť takto:

3. Uložte a importujte kľúčové slová

Akonáhle máte kľúčové slová pripravené, môžete ich uložiť vo formáte CSV. a importovať do AdWords Editoru.
Urobíte tak prostredníctvom príkazov Účet Importovať Importovať zo súboru”.

Importovali ste kľúčové slová, čím ste zároveň vytvorili reklamné skupiny a kampane. Preto nezabudnite nastaviť počiatočné nastavenia, ako napríklad Typ kampane, Rozpočet, Zacielenie na jazyky, Predvolenú max. CZK reklamnej skupiny alebo Geografické zacielenie.

4. Vytvorte reklamu

Ak už máte vykonané počiatočné nastavenia, prišiel čas na tvorbu reklám a reklamných rozšírení, ktoré sa budú spúšťať na kľúčové slová, ktoré ste zacielili.
Rovnako ako pri kľúčových slovách, aj tu si potrebujeme najskôr exportovať šablónu, ktorú naplníme reklamami. Opäť je potrebné preklikať sa na úroveň reklám a exportovať ich cez Účet Exportovať Aktuálne zobrazenie”.

Zo šablóny pre reklamy budete potrebovať nasledovné stĺpce: Campaign, Ad Group, Labels, Headline 1, Headline 2, Description, Path 1, Path 2 a Final URL.
Za stĺpce Headline 1, Headline 2, Description, Path 1 a Path 2 vám odporúčam vložiť jeden prázdny stĺpec, v ktorom si vytvoríte vzorec na počítanie charakterov v bunke, aby ste predišli prekročeniu dovoleného počtu charakterov v reklamnom texte.
Vzorec pre počítanie charakterov: =len(bunka)
Rovnako, ako pri kľúčových slovách, aj tu platí, že každá reklama by mala mať priradenú reklamnú skupinu a kampaň. Je veľmi dôležité, aby sa názvy kampaní a reklamných skupín zhodovali s tými, ktoré ste už importovali do AdWords Editoru, inak vám AdWords Editor vytvorí novú kampaň alebo reklamnú skupinu.
Výsledný Excel by mal vyzerať takto:

Možno ste si niektorí všimli vyplnený stĺpec Label. Toto označenie sa používa, aby ste pri následnej optimalizácii reklám hneď na prvý pohľad videli, čo testujete. Vzhľadom na to, žeHeadline 2 a Description sú rovnaké, testuje sa Headline 1. Nie je to nutnosťou, stĺpec Label môžete nechať prázdny.
Keď máte vytvorené reklamy pre každú reklamnú skupinu, môžete súbor uložiť a importovať do AdWords Editoru.

5. Importujte reklamné rozšírenia

Rovnaký postup, ako pri kľúčových slovách a reklamách, je aj pri reklamných rozšíreniach.
Len čo importujete aj reklamné rozšírenia, máte základnú štruktúru vytvorenú. V tomto momente je potrebné si skontrolovať upozornenia, na ktoré AdWords Editor poukazuje. Zoznamy publík je potrebné vytvoriť v AdWordse, a následne ich stiahnuť do AdWords Editora, v ktorom ich môžete jednoducho skopírovať do jednotlivých kampaní.
Ak už máte kampane finálne nahodené, všetko skontrolované a ste spokojní s nastavením, tak už len stačí kampane jednoducho odoslať do AdWordsu.
V ďalšom článku si rozoberieme ďalšie funkcie AdWords Editoru, napríklad ako robiť hromadné úpravy kampaní.
AdWords Editor je pomôcka, ktorá šetrí váš čas, preto dúfam, že vám tento článok pomôže naučiť sa s ním pracovať. Ak by ste mali s niečím problém, opýtajte sa ma v komentároch a ja vám rád odpoviem na vaše otázky.