2 Google AdWords je nie príliš známy program určený na spravovanie kampaní pre operačné systémy Windows a Mac OS X. Pozrime sa na jeho najužitočnejšie funkcie, ktoré ho odlišujú od online verzie.Editor nie je propagovaný ani samotnou spoločnosťou Google, čo je trochu zvláštne, keďže ponúka niekoľko užitočných funkcií, ktoré sa online nedajú nastaviť. Google sa samozrejme snaží sústrediť väčšinu svojich aktivít v online prostredí a byť tak nezávislý na operačnom systéme, čo vám ale nebráni využívať aj tento software. Čo teda editor dokáže?

  • vytváranie a editovanie kampaní offline a ich následné spustenie po pripojení na internet
  • jednoduché exportovanie celých účtov a kampaní
  • kopírovanie kampaní – ak potrebujete vytvoriť napríklad dve rovnaké kampane pod rôznymi účtami
  • hromadné spravovanie kampaní – hromadné pridávanie a odstraňovanie kľúčových slov a hlavne hromadné upravovanie ceny za preklik, čo je veľmi užitočné ak máte veľký počet kľúčových slov a potrebujete upraviť cenu len pri niektorých
  • jednoduché spravovanie viacerých účtov (v kombinácii s My Client Center)
  • máte prehľad o vykonaných zmenách a pod.

1

Nevýhodou programu je to, že užívateľom, ktorí sú zvyknutí na online verziu AdWords, bude chvílu trvať, kým sa v ňom zorientujú a začnú využívať všetky jeho výhody naplno. Aj napriek tomu ho ale odporúčame všetkým, ktorí si chcú pri spravovaní kampaní uľahčiť niektoré otravné činnosti.