Webová analytika nie je úplne naj sexy téma pre masy. Ani online marketéri nemajú veľmi radi grafy a dlhosiahle čísla, vyhodnocovania a nastavovania. V každom prípade je to práve webová analytika, ktorá kontroluje efektívnosť nastavených kampaní a online aktivít a aj napriek tomu je na Slovensku veľmi veľa eshopov bez čo i len základných nastavení v Google Analytics a majitelia či webmasteri častokrát nemajú hlbšiu znalosť potrebnú pre správnu interpretáciu zobrazených dát.

Naši kamaráti v PizzaSEO na svojom blogu už párkrát pekne zhrnuli dôležité veci v rámci Google Analytics a v tomto článku by som rád rozvinul dve dôležité témy, custom reports (vlastné reporty) a custom segments (vlastné segmenty), ktoré majú význam aj pre eshopy.

Custom Reports (Customization)

Vlastné reporty sú veľmi výhodné, keď sa v Google Analytics pravideľne pozeráte na niektoré grafy alebo dátové zobrazenia a potrebujete si vytvoriť vlastnú šablónu reportu. Druhou výhodou je, že v custom reports si viete nadefinovať v podstate akékoľvek vstupy v porovnaní s ktoroukoľvek metrikou, takže nie ste limitovaný možnosťami štadardných grafov v Google Analytics.

Custom segment Google Analytics

Google spravil veľmi dobrý krok, keď umožnil niektoré typy dát zdielať medzi užívateľmi v podobe Galérie riešení, kde nájdete veľké množstvo Custom Reportov, Segmentov a dashboardov. Stačí si len nájsť ten správny a dvomi klikmi importovať do svojho Google Analytics účtu. Čím viac ich užívatelia pripravia a nazdielajú do galérie, tým menej roboty budeme mať v budúcnosti 🙂

Aby sme sa ale bavili konkrétne o vhodných custom reports pre eshopy, tu je niekoľko vhodných z môjho pohľadu:

 

Konverzia podľa času a dátumu

Vidieť priamo a jasne, v ktorých dňoch a konkrétnych časoch sa robia konverzie v našom eshope je dôležité pre lepšie nastavovanie biddovacej stratégie v PPC kampaniach a taktiež prípadne pre koncentrovanie komunikácie na sociálnych sieťach vo výkonnejších časoch počas dňa.

Konverzia_cas_datum

 

Najlepšie konvertujúce landing pages

Pre každý eshop či ecommerce web je vitálne dôležité sledovať konverzie a efektivitu jednotlivých landing pages alebo produktových podstránok. Tento custom report Vám ich zobrazí a viete teda jednoducho pravideľne vyhodnocovať. Slovíčko pravideľne by som rád zdôraznil.

top_landing_pages

 

A aspoň zoznam niekoľkých ďalších, ktoré sú pre shopy vhodné:

 

Custom Segments

Google Analytics disponuje pomerne dlhým zoznamom segmentov návštevníkov, ktoré vieme aplikovať na zvolené metriky. Výhodou segmentov je hlavne to, že sa zobrazujú naprieč všetkymi štatistikami v GA (odpadá nutnosť nastavovať to pri každom grafe) a taktiež sa dáta porovnávajú medzi sebou, ak mám zapnutých viac segmentov naraz:

Custom segments

 

Aj napriek tomu, že defaultne si vieme vybrať takmer akýkoľvek segment, GA poskytuje aj možnosť úpravy segmentov presne na mieru. Ak máme napríklad v GA nášho eshopu dostatočné množstvo demografických dát, vieme si vytvoriť segmenty pre mužov a ženy s určitými parametrami (záujmy, vek, poloha). Vieme si tak porovnať správanie sa užívateľov z Bratislavy so zvyškom Slovenska a pod.:

vlastny segment

Samozrejmosťou je možnosť importu hotových segmentov z Galérie a pre inšpiráciu uvediem aspoň v bodoch niekoľko tipov na segmenty:

  • podľa zdroja návštevnosti (rôzne druhy vyhľadávačov)
  • podľa platformy/média návštevnosti (tablet vs. desktop)
  • podľa počtu nákupov užívateľov (nakúpil min. raz vs. nenakúpil)
  • podľa aktivity užívateľov na webe (počet podstránok, kliknutí na nastavené eventy)
  • podľa toho, v ktorom čase chodia návštevníci na web (pracovný čas vs. nepracovný)

 

Či už sa bavíme o segmentoch alebo reportoch, je naozaj dôležité zadefinovať si ciele a potrebné výstupy. Nemá zmysel vytvárať si akékoľvek reporty, ak ich otvorím dvakrát v živote. To isté platí pre segmenty užívateľov a dát. Pri analytike je dôležitá kontinuálnosť a neustále porovnávanie historických dát, až potom môžeme povedať že s GA vieme pracovať a hlavne naša práca má zmysel.