Call to action prvky pre blogyBlogov na internete pribúda ako húb po daždi. Každý sa píše za iným účelom a každý ma iné call to action prvky.

Blogy rôznych žánrov môžeme vo všeobecnosti rozdeliť podľa účelu na tieto základné:

 

  • osobný
  • informačný
  • firemný
  • komerčný

Osobný či informačný blog patria z pravidla k nekomerčným, teda nepropagujú firmu, služby, produkty či iným spôsobom sa nesnažia zarábať. Samozrejme nie vždy je tomu tak, ale pre hrubé kategorizovanie to postačí.

Aj nekomerčné blogy však môžu mať a aj majú „call to action“ prvky, teda interaktívne prvky blogu, ktoré majú za účel prilákať návštevníka aby vykonal nejakú činnosť na danom blogu. Ako príklad si môžme uviesť komerčne zameraný web akým je e-shop, „call to action“ prvky v takomto prípade sú tlačítko „Kúp teraz“ alebo „Objednaj“, či „Registrovať“ a podobne.

Väčšinou sa teda call to action prvok viaže s nejakou činnosťou, ktorá priamo vedie ku komerčnej aktivite alebo inej monetizácii webu. Kedže ale nekomerčné weby nič neponúkajú, call to action v tomto prípade bude trošku iné.

rssCieľom každého nekomerčného blogu je určite si získať čo najviac pravideľných čitateľov, teda vytvoriť komunitu. No a práve na takýto účeľ slúžia napríklad RSS kanály, čo by bol prvý a významný call to action prvok. Jeho interpretácia priamo na blogu môže mať rôzne podoby, či už ikonka alebo banner ako aj priamy link z článku alebo v menu.

Veľmi podobným prvkom je výzva pre čitateľa, aby si stránku pridal do obľúbených, takzvaných bookmarks. Tie môžu byť priamo v počítači alebo online (napr. delicious), čo je vlastne služba sociálneho charakteru a do tejto kategórie call to action prvkom potom patria aj ikonky na zdieľanie článku z blogu v profile čitateľa na niektorej zo sociálnych sietí (Facebook, Twitter a pod.).

bookmarksKaždý pisateľ blogu si určite želá, aby jeho čitatelia strávili na webe čo najviac času a práve preto vie byť veľmi užitočná funkcia na zobrazovanie ďalších zaujímavých alebo relevantných článkov,  ktoré by si čitateľ možno rád pozrel. Takýto prvok sa väčšinou umiestňuje na konci článku, v niektorých prípadoch sa môže avízo na iný článok umiestniť priamo v texte.