Online marketing je pre B2B segment veľmi perspektívny. Pozrite sa, prečo by ste doň mali razom investovať a čo ho čaká v budúcnosti.

B2B znamená biznis to biznis, a teda typ predaja, ktorý nie je určený koncovým zákazníkom, ale firmám. Keď nás osloví B2B firma, veľakrát sa u nich stretávame s bariérou, že online marketing je pomerne ťažké nastaviť tak, aby sme komunikáciu vedeli dobre zacieliť.

1. Za B2B stojí človek

Aj pri B2B firme stojí na strane klienta nejaká konkrétna osoba. Vo väčšine prípadov to je majiteľ firmy alebo nákupca, ktorý má určité potreby a očakávania. Takisto, ako cieľové osoby B2C segmente, aj tento človek funguje na internete, má Facebook a e-mail.

Je pravda, že sa na neho trochu ťažšie cieli, lebo mu nejdeme predávať fotoaparát a nemôžeme si ho vyselektovať v cielení reklám na Googli podľa záujmov alebo stránok, ktoré predtým navštívil. Napriek tomu si myslím, že táto komunikácia má v niektorých prípadoch veľmi podobné aspekty ako B2C.

2. Prečo to má zmysel?

Pozrime sa na štatistiky:

  • Až 74 % z B2B nákupcov si robí pred nákupom prieskum cez internet.
  • 30 % z nich nakupuje minimálne polovicu vecí online. Dôvod, prečo je stále málo firiem, ktoré nakúpia B2B službu alebo produkt cez internet, je najmä ten, že predajcovia nemajú prispôsobené svoje stránky na dokončenie nákupu. Preto radšej nákupca zdvihne telefón, navštívi pobočku a nákup zrealizuje až offline.
  • 93 % B2B nákupcov preferuje online po tom, čo si urobili prieskum cez internet. Je tu vidieť peknú koreláciu v tom, že ak človek začne hľadať na internete, takmer vždy chce objednávku tam aj dokončiť. To, že sa to deje iba v 30 % prípadoch, spôsobujú už spomínané neprispôsobené online stránky predajcov.
  • Niektoré prieskumy a odhady hovoria o tom, že v roku 2019 dosiahne objem B2B nákupov cez internet viac ako 1 trilión dolárov, čo pre porovnanie s B2C znamená dvojnásobok. Je to, samozrejme, len odhad pre rok 2019 a počkáme si ešte pár rokov, či sa naplní. Je tu však vidieť, že v B2C sa síce nakupuje cez internet, ale sú to malé objemy, pričom potenciál biznisového modelu je omnoho väčší.

Je teda jasné, že B2B má svoje miesto v online marketingu. Poslednou otázkou, ktoré si treba položiť je, ako to celé uchopiť a či ste na to ako firma pripravení. Veľakrát nie je bariérou vymyslieť a zrealizovať kampane, ale vnútorné nastavenie klienta, ktorý bol doteraz zvyknutý robiť biznis priamo cez obchodných zástupcov, výstavy a pod.

Verím, že ak ste B2B firma, že sa nad tým zamyslíte a začnete sa viac venovať online marketingu, lebo to v budúcnosti bude mať veľký zmysel.