Ako môže vyzerať propagácia mobilnej appky? Koľko treba investovať, keď už máte stanovené ciele? Odpovede nájdete v najnovšom videoblogu.

Najlepšie je, ak máte predošlé štatistiky a čísla, od ktorých sa v kampani odrazíme. Vždy je, samozrejme, lepšie mať štatistík čo najviac. Ak ste na trhu nováčikom, je potrebné spraviť prieskumy, prípadne benchmarking.

  • Platiaci hráči/mesiac

Povedzme, že hlavným cieľom kampane je získať 1500 nových platiacich hráčov mesačne. Od tohto cieľa sa odvíjajú všetky ďalšie.

  • Cena za hráča

Je potrebné stanoviť, koľko chcete investovať do jedného hráča. Ak stojí vaša aplikácia napríklad 3,90, hodnota hráča môže byť 3 eurá.

  • Free to paid konverzia

Aplikácia je na úvod zadarmo, potom si ju používateľ predplatí. To je štandardný postup. Počítajme s tým, že 10 % z ľudí, ktorí si appku zadarmo stiahnu, sa stanú platiacimi zákazníkmi.

  • Free hráči

Aby sme sa dostali k hlavnému cieľu, potrebujeme 15 000 používateľov, ktorí zdarma stiahnú alebo vyskúšajú aplikáciu.

  • Click to download

Ide o pomer, ktorý hovorí o počte stiahnutí aplikácie, keď si ju používateľ prezrie a prečíta si o nej informácie. Click to download môže byť 50 %.

  • Cost per click (CPC)

Vo vyhľadávaní je CPC výrazne vyššie ako v obsahovej sieti, pričom táto hodnota tiež závisí od segmentu a iných vecí. Povedzme, že priemerná cena pre preklik je 0,15 eur.

  • Kliky

Pri priemernej cene 0,15 eur potrebujeme 30 000 klikov.

  • Náklady

Podľa vyššie uvedených čísel by boli náklady približne 4500 eur.

  • CTR a impresie

Dodatočné kalkulácie zahŕňajú mieru prekliku z reklám, v našom prípade 1 %, a impresie (zobrazenia reklamy), ktorým sme určili hodnotu 3 milióny.