Ako sa staráte o svojich zamestnancov? O siedmich bodoch, ktoré nám pomáhajú pri úspešnom riadení HR, vám poviem v ďalšom videoblogu.

1. Nuda

Stereotyp spôsobuje nudu. Nuda je zabijakom spokojnosti. Keď niekto vykonáva dva či tri roky tie isté úlohy, často sa dostáva do rutiny, ktorá ho nebaví. Ak nechcete stratiť dobrých ľudí, starajte sa o ich spokojnosť. Veľakrát stačí len málo, aby ste danú pozíciu okorenili novými úlohami a zodpovednosťami. Samozrejme, ak v človeku vidíte potenciál vykonávať niečo iné, môže náplň práce v rámci firmy zmeniť úplne.

2. Vzdelávanie

Online sféra sa mení každým dňom a vy potrebujete mať najaktuálnejšie informácie zo sociálnych sietí či od Google. Zároveň však potrebujete zostaviť interný systém vzdelávania, ktorý je súčasťou pracovného času. V ľudských zdrojoch to bude pre vás konkurenčnou výhodou.

3. Vzťahy a negatívne toky

Ak je vo firme 20 – 30 ľudí, môže ľahšie dochádzať k nedorozumeniam. Negatívne toky, ktoré zatlačíte do úzadia, môžu priamo ovplyvniť výkon pracovníkov. Preto je dôležité sa zamerať aj na túto oblasť. Základom je získavať spätnú väzbu. Aby drobné konflikty nevyústili vo väčší problém, treba ich riešiť promptne.

4. Charakter človeka

Pri pohovoroch viete o ľuďoch zistiť skutočne veľa – cez špecificky formulované otázky, zadania či testy. Z mojich skúseností však vyplýva, že charakter nového zamestnanca spoznáte až pri riešení konkrétnych úloh a participácii v tíme. Ak potrebujete obsadiť dôležitú pozíciu, radšej na ňu dosaďte človeka, ktorého dobre poznáte, ako toho, kto u vás robí 2 či 3 mesiace.

5. Spätná väzba

Každý preferuje iný spôsob vyjadrenia svojho názoru. Spätnú väzbu získavajte z rôznych zdrojov – cez elektronické formuláre, osobné pohovory alebo skupinové debaty. Získate ucelenejší pohľad na medzery v HR manažmente.

6. Leadership

Identifikujte lídrov a poskytnite im vzdelávanie. Tak budú môcť posúvať celé tímy na vyššiu úroveň.   

7. Súkromie vs. práca

Súkromie a práca sú úzko prepojené nádoby. Ak má niekto osobné problémy, je možné, že to ovplyvní aj jeho prácu, ale platí to aj naopak. Nemusíte sa človeku vŕtať v osobnom živote, ale ak viete, že má problémy v súkromí, vyviňte iniciatívu a pomôžte mu. Niekedy stačí iba rozhovor. Podporte zdravie zamestnancov pravidelnými masážami a možnosťou saunovať sa.