Naučte sa segmentovať zákazníkov prostredníctvom obsahu, e-mailov, PPC reklám a analytiky. V tomto videoblogu vás zasvätím do základného know-how.

Obsah

Prípravou persón viete docieliť, že obsah bude pre jednotlivé typy zákazníkov písaný štýlom, ktorému najlepšie rozumejú. O tvorbe a benefitoch persón sme písali v niekoľkých článkoch. Pre komplexnejšie pochopenie v súvislosti s content marketingom si stiahnite náš e-book.

Technické riešenie zabezpečí, aby sa návštevníkom zobrazoval obsah podľa ich aktivity na webe. Keď ide o e-shop, ľuďom by sa mali pri najbližšom prihlásení na web zobrazovať produkty, ktoré si kúpili alebo sú pre nich zaujímavé. Ak chodia na komunitný portál, mali by vidieť na obrazovkách témy, na ktoré pravidelne reagujú alebo na ktoré reagujú ich kamaráti.

Newsletter

Personalizácia v newslettroch sa dá docieliť viacerými spôsobmi. Ak máte v databáze 50 000 ľudí a všetkým pošlete raz do mesiaca jeden univerzálny newsletter bez ohľadu na to, čo si predtým kúpili či ako sa na vašom webe správajú, nečakajte zázraky. Lepšie je zákazníkov v e-mailoch segmentovať.

Do newslettra vieme automaticky vložiť oslovenie menom, čo vytvára osobnejšiu komunikáciu. Vieme do nich napasovať taký obsah, ktorý ľudí zaujíma. Prepracovaný systém newslettrov má napríklad Booking.com, ktorý vám na základe toho, aké destinácie ste vyhľadávali alebo o aké hotely ste sa zaujímali, vygeneruje podobné alebo súvisiace ponuky.

PPC reklama

PPC reklamu tiež nemusíme cieliť masovo, môžeme ľudí segmentovať podľa demografických údajov a ich veku. Aj snahou Googlu je zobrazovať iba relevantný obsah, lebo iba tak dosiahnu kliknutia a to, aby ľudia neboli imúnni voči reklamám.

Druhou možnosťou je remarketing. Používateľom cez banery zobrazujeme tie ponuky, ktoré si reálne hľadali.

Analytika

Ak máte možnosť registrácie používateľov na webe, využite tieto údaje vo funkcii User ID v Google Analytics a presnejšie analyzujte potreby a správanie registrovaných používateľov. Google Analytics vám tiež vie vygenerovať segmenty, ktoré môžete použiť v Google Adwords na remarketing.

Google Analytics teda umožňuje segmentáciu ľudí, či už je to v súvislosti s remarketingom, alebo správou obsahu na webe. Personalizáciou vo webovej analytike zistíte, ktorá cieľová skupina reaguje na vaše marketingové snahy.

Ponuka

To, že dáte dokopy päť najpredávanejších produktov na svojom webe a pošlete to všetkým zákazníkom, nefunguje. Ponúknite svojej cieľovej skupine služby, produkty a akcie, o ktoré má záujem. Ak to nebudete robiť, nebudú vám dávať zmysel PPC reklamy, newslettre ani obsah na webe.