Ako výpadok webhostingu či IP adresa ovplyvňujú optimalizáciu pre vyhľadávače? Odpovede nájdete v našom ďalšom videoblogu.

Zamerali sme sa na tri kľúčové faktory -– výkon, polohu a zmenu webhostingu a ich dopady na SEO optimalizáciu.

Výkon

Rýchlosť

Závisí od polohy, od výkonnosti a vyťaženosti serverov, spôsobu zdieľania s inými webmi, ale aj od pripojenia a kešovania stránky.

Dôležité však je, že ak máme dva silné konkurenčné weby a jeden z nich má lepší hosting a stránka sa načítava čo i len o desatinu sekundy rýchlejšie, môže to ovplyvniť výsledky vo vyhľadávaní.

Výpadky

Webhosting je spoľahlivý na 99 %, čo do mesiaca činí niekoľko hodín, keď je mimo prevádzky. Uptime by mal byť minimálne 99,9 %, ak nie viac. Čím častejšie je web offline, tým menej ho môžu ľudia navštíviť a robot z Google ho vtedy nemôže indexovať. To, ako algoritmus indexuje vašu stránku, môžete vidieť v Google Webmaster Tool. V čase, keď máte výpadok, sa mu to prirodzene nepodarí.

Poloha webhostingu

Fyzická poloha

Ak sa opäť bavíme o konkurenčnom prostredí a váš web je hosťovaný na americkom serveri, samozrejme, že to bude vplývať na rýchlosť stránky. Google už dávnejšie poukázal na to, že lokálne stránky by mali byť hosťované na lokálnych serveroch.

IP adresa

Nie je pravda, že čím viac domén máme, tým viac IP adries by sme mali mať. IP adresu zároveň Google vo výsledkoch vyhľadávania neberie do úvahy.

Zmena

IP adresa

Môže ísť o zmenu v rámci jedného webhostingu, ale aj o migráciu do iného systému. Ak meníte webhosting a zmení sa pritom IP adresa, nemalo by to mať žiadny vplyv na pozície a to, čo ste doteraz v rámci optimalizácie budovali.

Výpadky

Ak web často vypadáva, z dlhodobého hľadiska to môže mať vplyv na pozície vo vyhľadávaní. Ak ide o krátkodobý výpadok, príčina straty pozícií môžu byť aj niekde inde – v zmene algoritmu, linkbuildingových aktivitách, v obsahu,…

Presmerovania

So zmenou webhostingu nastáva aj zmena CMS či samotného webu. To, čo vplýva na SEO je, keď nemáte presmerované staré URL na nové. Takisto keď prejdete do webhostingu, kde sú nastavené pre roboty z Google zákazy, môže dôjsť k ovplyvneniu indexovania stránky. Na to si treba dať pozor.

Je to o výkone, polohe a zmene webhostingu. Veľká časť zo spomenutých vecí vplýva na optimalizáciu. Aj keď to môže byť len jedna desatina percenta alebo percento, keď to zlúčite dokopy s inými faktormi, môže ovplyvniť vaše SEO ciele.