V rámci Facebook a Google kampaní sa cielite na jednotlivé skupiny používateľov v rôznych štádiách nákupného cyklu. No nezabúdajte aj na web. Čo musíte splniť, aby ste návštevníka logicky previedli webom a aby vykonal požadovanú akciu?

Štádia nákupného cyklu

Takto vyzerajú jednotlivé štádiá nákupného cyklu:

  • Uvedomenie (awareness) – používateľa potrebujeme zoznámiť so značkou a dať mu úvodné informácie.
  • Oboznámenie (familiarity) – keďže z nejakých zdrojov už o vás počul, môžete mu dať o niečo špecifickejšie informácie a predostrieť mu svoje produkty.
  • Zvažovanie (consideration) – chcete ho získať na svoju stranu, tak ho musíte presvedčiť, v čom ste lepší ako konkurencia. Dá sa to robiť prostredníctvom porovnaní alebo možností vyskúšania služieb.
  • Nákup/objednávka (purchase) – návštevník v tomto štádiu je pripravený nakúpiť alebo objednať si službu.
  • Lojalita (loalty) – myslite aj na človeka, ktorý už nakúpil, a má potenciál stať sa lojálnym zákazníkom.

Persóny

Základom pri identifikovaní komunikácie na webe je vytvorenie persón. Ide o typických reprezentantov vašej cieľovej skupiny, ktorých definujeme čo možno najpodrobnejšie. Persóna má svoje technické, osobné a profesionálne záujmy, zručnosti, otázky a problémy, ktoré ju trápia.

Ak bude vašou persónou človek, ktorý nevie narábať s internetom, a ide prvýkrát niečo cezeň nakupovať, obsah by mal byť čo najjednoduchší a v prípade otázok by mal mať vždy kontakt na support. Pričom ak máte za persónu odborníka v oblasti, pôjdete hlbšie do témy a poskytnete mu detailnejšie informácie.

Typ obsahu

Obsah nie je len o článkoch, ale o celej štruktúre webu a konkrétnych landing pages. Typ obsahu by ste mali prispôsobovať persónam a štádiám nákupného cyklu. Ak sa človek dostane na všeobecný web o náborovej kampani, potrebujeme mu jednoducho vysvetliť kto sme, čo sme a čo ponúkame. Pričom ak príde do štádia, keď je pripravený nakúpiť, treba mu poskytnúť landing page, kde môže produkt vložiť do košíka a vykonať nákup.

Call-to-action prvky

Chybou mnohých webov je, že pri rôznych štádiách odkazujú na rovnaké landing pages, čím používateľov dostávajú na miesta, kde je to pre nich nezaujímavé. Pri štádiu uvedomenia chceme, aby sa návštevník o nás dozvedel viac, a tak mu ponúkneme možnosť prihlásiť sa na odber newslettra. Pri poslednom štádiu ide zase o samotnú akciu, a teda spravenie nákupu či objednávky.

KPIs a ciele

Pre každý typ štádia si určte iné ciele. Napríklad pri landing pages, kde máte návštevníka presvedčiť o výhodách svojho produktu (consideration), mu ponúknite cenovú kalkulačku. Vaším cieľom teda bude, aby si vypočítal, čo stojí vaša služba, a následne si ju objednal. V poslednom kroku (lojalita) budeme mať zase za cieľ to, aby ľudia zdieľali naše články, pretože vieme, že už sa raz stali našimi zákazníkmi a pravidelne chodia na náš web.

Content Grouping v Google Analytics

Funkciou Content Groupingu v Google Analytics je zastrešenie jednotlivých podstránok do jedného reportu. Typickým príkladom je e-shop, ktorý má veľa produktov a niekoľko kategórií.

Okrem toho, že sa dá Content Grouping využiť na členenie produktov a služieb, takisto ho využijete na členenie podstránok podľa štádií nákupného cyklu. Tým pádom viete vyhodnotiť, či ste splnili KPIs alebo ciele, ktoré ste si stanovili.

Dbajte na to, aby aktivity, ktoré robíte mimo webu, korešpondovali s tým, čo používatelia uvidia na vašej webovej stránke. Preveďte ich procesom spoznávania vašej značky krok po kroku.