Viete dostatočne ochrániť dobrú povesť svojej firmy na internete? Dali sme pod mikroskop slovenské firmy a ich reputáciu a získali sme zaujímavé fakty.  

Ako agentúra sa staráme o online reputačný manažment svojich klientov. O tom, akým spôsobom ochraňujeme ich dobré meno a ako predchádzame problémom v reputácii, sme hovorili v predchádzajúcom videoblogu. Pre širšie pochopenie témy sme spracovali historicky prvý Index online reputácie slovenských firiem na internete, ktorý vám v krátkosti zhrnieme.

Štyri faktory a deväť oblastí

Analyzovali sme firmy z deviatich oblastí. Išlo o najväčšie e-shopy, slovenské banky, poisťovne, cestovné kancelárie, politické strany, súkromné vysoké školy a iné. Zvolili sme štyri faktory, na základe ktorých sme vypočítali celkový index online reputácie, z ktorého sme zistili, ktoré firmy majú na Slovensku v danej oblasti najlepší imidž a, naopak, ktoré by na ňom mali popracovať.

  • Sentiment prvých desiatich vyhľadávaní na Google

Jedným z faktorov pri analýze bolo hodnotenie prvých desiatich vyhľadávaní na Google, či sú pozitívne, negatívne alebo neutrálne. Do Google sme pri každej spoločnosti zadali tri skupiny kľúčových slov.

Pri prvej to bol iba názov firmy, v druhej sme k názvu firmy pridali prvé najhľadanejšie kľúčové slovo v danom odbore. Napríklad pri bankách to bol internet banking, ktorý je najhľadanejším výrazom v sfére bankovníctva. Pri tretej sme opäť k názvu firmy pridali kľúčové slovo, ale tentokrát druhé najhľadanejšie v odvetví.

  • Publikum na sociálnych sieťach

Sociálne siete sú dnes silným fenoménom, a preto sme tiež zisťovali, koľko fanúšikov majú firmy na Facebooku, ale aj na Twitteri, Youtube, LinkedIn a Google+.

  • Zmienky na slovenských portáloch

Ďalším z kritérií online reputácie boli významné slovenské portály a to, ako sa firma na týchto miestach prezentuje. Na najväčších slovenských portáloch, ako Sme či Aktuality, sme zhodnotili výsledky daných firiem a to, v akom duchu sa o nich píše.

  • Počet indexovaných stránok na Google

Nepochybne súvisí s online reputáciou aj počet indexovaných stránok na Google, a preto sme ho do celkového vzorca zahrnuli. Zaujímalo nás, koľko firma daných stránok má a aj a to, ako a či sa vôbec zobrazujú.

Uvítame ďalšie nápady na zlepšenie

Netvrdíme, že naše výsledky sú definitívne, pretože budovanie značky na internete je pomerne komplexnou oblasťou, ktorú nemožno zhodnotiť v niekoľkých číslach. Ešte pred letom pre vás chystáme update, v ktorom rozšírime hodnotenie o segmenty a možno i o firmy. Dovtedy budeme radi, ak nám dáte podnety a nápady, ako zlepšiť metodológiu, aby výsledky čo najpresnejšie reflektovali reálny stav značiek na internete.

Napíšte nám do komentárov pod videom alebo priamo na Reputation.sk cez kontaktný formulár a pomôžte nám odhaliť silné a slabé stránky online reputačného manažmentu.