Net Promotion Score je technika, ako získať spätnú väzbu od používateľov, zákazníkov, partnerov, prípadne od zamestnancov. Toto je v dnešnej dobe cenná informácia, ktorá pomáha zlepšiť pracovné prostredie, služby, produkty, …

Spätnej väzby nikdy nie je dosť. Problémom však býva, keď chcete získať spätnú väzbu od účastníkov školenia, ktorým dáte vyplniť dotazník, alebo posielaním dotazníkov cez email.

Ľudia nemajú čas, nechcú dávať spätnú väzbu, nevenujú dotazníkom pozornosť.

NPS však umožňuje získať informácie nenáročne a za pár sekúnd.