Motivácia ľudí je odjakživa tajomstvo, ako sa zamestnávatelia, spolupracovníci alebo firmy snažia ľudí u seba udržať čo najdlhšie, vytvoriť im vhodné pracovné prostredie a zistiť, prečo sú ľudia ochotní chodiť do práce a prečo sú možno ochotní urobiť o niečo viac, ako je len bežné.

Článkov a príručiek je na internete veľké množstvo. Skôr spomeniem body, ktoré sú dôležité u nás vo Visibility. Vznikli najmä z interného prieskumu, v ktorom sme sa pýtali ľudí, čo ich motivuje a aké výhody, benefity sú pre nich dôležité.

Vychádzam tiež z mojich skúseností, z rozhovorov s inými ľuďmi, inými agentúrami, sú to skôr moje poznatky, ktoré sa budú asi veľakrát prelínať s tým, čo už na internete je, ale rád by som to zhrnul za nás.

1. Motivácia – peniaze

Prvou motiváciou sú peniaze. Každého motivujú peniaze do určitej miery, pretože potrebuje peniaze na to, aby prežil, aby zaplatil účty. Prirodzene, nikto nebude chodiť do práce bez toho, aby dostal zaplatené, a aby vedel slušne vyžiť, toto štandardne platí pre všetky pozície.

Potom prichádzajú na rad ďalšie stránky mince.

2. Motivácia – nefinančné benefity

Druhým bodom sú aj podľa dôležitosti nefinančné benefity v podobe rôznych kurzov a školení, ktoré ľudia môžu absolvovať v rámci zamestnania. Sú to rôzne veci typu občerstvenie alebo príspevky na športovanie, do divadla atď., nefinančných možností a benefitov je naozaj veľa a dajú sa vyskladať aj tak, aby neboli extrémne finančne náročné.

Je dôležité, aby práca nebola len o peniazoch, ale aj o získaní pridanej hodnoty.

3. Motivácia – osobné vzťahy

Tretím bodom sú osobné vzťahy, a to hlavne v dvoch rovinách, osobný vzťah s vedením alebo s priamym nadriadeným, tzn. spoločné vychádzanie a možnosť komunikácie, a, samozrejme, aj osobné vzťahy medzi kolegami.

Je veľmi veľa prípadov, keď človek chodí do práce, odrobí si maximálne svoju robotu, vyhovujú mu peniaze, nefinančné benefity, ale jednoducho kolektív, s ktorým robí, mu úplne nesedí, či už mentálne alebo názormi, a vtedy aj motivácia jednotlivca v rámci kolektívu prirodzene klesá.

Môžete sa snažiť akokoľvek, môžete mu pridávať peniaze, môže mať x ďalších benefitov,

ale akonáhle sa v danom kolektíve zamestnanec necíti dobre alebo nevie s ľuďmi komunikovať,

jeho motivácia postupne klesá a, samozrejme, nakoniec o toho človeka môžete prísť.

4. Motivácia – pracovné prostredie a kultúra

Prostredie a kultúra vo firme priamo úmerne súvisí aj so vzťahmi, ale aj s ľudskými návykmi.

Samozrejme, nie všetci by mali mať kancelárie a lá Google, všade pekné tulivaky, hojdačky a pod.

Každý typ človeka je zvyknutý na iné pracovné prostredie. Niekomu stačí, že je len všetko čisté, poriadne, niekomu stačí len to, že nie je v open-office, ale má vlastnú kanceláriu.

Sú to drobnosti, avšak musíte poznať vašu firemnú kultúru a pracovné prostredie. Podľa nich hľadáte aj typy ľudí.

Predstavte si, že máte cool kancelárie, kolektív, všetko tip-top a nájdete človeka, ktorý patrí skôr k staršej škole. Je zvyknutý na to, že príde ráno do práce, spraví si kávičku a už ho celý deň nikto nevidí. A napriek tomu, že si všetky veci odrobí a všetko funguje, samotné pracovné prostredie a kultúra mu vyhovovať nebudú.

5. Motivácia – jasné ciele a spoločné hodnoty

Ciele a hodnoty patria k dôležitému bodu, ktorý sa veľakrát spomínal aj v našich interných prieskumoch.

Ľudia by mali prispievať v rámci svojej práce aj k výsledku, s ktorým sa oni vnútorne stotožňujú, ktorý im dáva zmysel, je správne odkomunikovaný a firma má spoločné hodnoty ako daný človek.

Veľmi ťažko budete motivovať človeka, ktorý pracuje na projektoch, s ktorými sa vnútorne nestotožňuje, ktoré idú proti jeho vnútorným hodnotám. Ak bude robiť proti svojej vôli, proti svojmu presvedčeniu, a ak aj všetko ostatné bude v poriadku, tak práve toto bude kameň úrazu v rámci celej spolupráce.

Firma by mala mať jasne definované hodnoty a ciele a prijímať ľudí, ktorí sú s nimi stotožnení a sú ochotní ich dodržiavať.

6. Motivácia – osobný rozvoj

Osobný rozvoj som spomínal už v nefinančných benefitoch. Nejde však vždy len o príspevky na vzdelávanie či možnosť zúčastniť sa konferencie, existuje aj možnosť postupnej spolupráce na rozvíjaní slabších stránok.

Každý potrebuje pomôcť v niečom inom. Niekto je prirodzene líder a dokáže prejaviť svoje líderské schopnosti, ale na druhej strane má možno problém s time-managementom, niekto iný je zase v time-managemente perfektný, ale nevie prednášať na verejnosti a pod. Sú to veci osobného rozvoja, ktoré majú vplyv aj na prostredie. Ak sa človek osobnostne niekde ďalej posúva, cíti sa dobre aj v práci, v ktorej aj následne dlho vydrží.

7. Motivácia – voľnosť a flexibilita

Posledná vec, ktorá je dôležitá najmä u nás vo Visi, je voľnosť a flexibilita v rámci pracovného času. Tzn., že neprídem, necvikám v presne stanovený čas, nikto ma nezačne zháňať preto, že nesedím na svojom pracovnom mieste, ale v inej miestnosti alebo som išiel dole na kávu a pracujem z kaviarne a pod.

Je pre nás dôležité skutočne ľudí nesledovať. Samozrejme, od nejakého počtu ľudí je už veľmi ťažké fungovať na princípe – rob kedy chceš a ako chceš. Myslím si, že určité pravidlá by mali byť stanovené.

Avšak, akonáhle dodržiavate určitý princíp flexibility a človek sa nebojí, že keď mu zrazu ráno nečakane zavolá kuriér, že mu potrebuje doniesť domov skriňu, a on si vie narýchlo vybaviť homeoffice a voľno na to, aby tú skriňu vyzdvihol, to sú drobné mentálne bariéry, ktoré, ak máte správne nastavené, vedia fungovať. U nás sú flexibilita a voľnosť jednými z kľúčových elementov motivácie ľudí.

To je zopár vecí, ktoré fungujú u nás. Nehovorím, že vo všetkých oblastiach sme dokonalí, stále sa vyvíjame a vieme, že už pri istom počte zamestnancov sa budú ľudia vzájomne medzi sebou odlišovať, či už v hodnotách alebo v tom, čo im vyhovuje.

Niektorí ľudia majú radi maximálnu flexibilitu a najradšej by nemali vôbec stanovený pracovný čas. Iní ľudia majú radšej trošku nadiktované mantinely, v ktorých sa majú pohybovať, viac im to vyhovuje, lepšie sa im organizuje čas a pracuje v takom prostredí.

Aj v rámci kolektívu, ktorý by mal byť skĺbený spoločnými cieľmi, hodnotami a firemnou kultúrou, môžu byť určité odlišnosti. Je len dôležité, aby ľudia mali veci správne odkomunikované, chápali jednotlivé benefity, nezneužívali ich, aby napr. iní ľudia nemali pocit, že niekto iný v rámci tímu veci zneužíva a nie je za to „potrestaný“. Takže, aj tu sú určité pravidlá.

Motivácia ľudí je dôležitá a vychádza z rôznych elementov. Zďaleka to nie je len o peniazoch, ale o skĺbení všetkých faktorov dokopy.

Človek môže mať 3-krát väčší plat, ale ak sa v práci cíti zle, tak v nej ani veľmi dlho nevydrží.