ADMA je združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu a jej úlohou je najmä rozvoj digitálneho marketingu na Slovensku. VISIBILITY je jedným zo zakladajúcich členov.

Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) bude mať na starosti rozvoj trhu digitálneho marketingu na Slovensku. Venovať sa chce najmä vzdelávaniu klientov, spolupráci s univerzitami a vysokými školami a celkovej osvete v tejto novej oblasti. Dôležitou časťou činnosti bude aj vytváranie štandardov v digitálnom marketingu na Slovensku.

Na web stránke ADMA budú pravidelne pribúdať zaujímavosti a aktuality z digitálneho marketingu. Okrem nich na nej členovia zverejňujú aj svoje realizované práce, ktorými sa môže ktokoľvek inšpirovať. Návštevníci na nej nájdu aj prehľad najbližších konferencií a seminárov, či ďalšie užitočné informácie.

ADMA má osem zakladajúcich členov (v abecednom poradí): core4, digita.sk, MUW DIGITAL, paravan interactive, SCR Interactive, TRIAD Advertising, VISIBILITYZARAGUZA digital. Nábor nových členov bude prebiehať najskôr na jeseň tohto roku. Podmienky členstva upravujú stanovy ADMA.

Predsedom Správnej rady ADMA je Marek Mrázik z TRIAD Advertising, podpredsedami sú Juraj Sasko z VISIBILITY a Pavol Kubán z SCR Interactive. Za prezidenta Asociácie členovia zvolili Pavla Magica, ktorý v súčasnosti nepôsobí v žiadnej agentúre a bude tak zabezpečovať nestrannosť ADMA.