Našli ste si prácu snov a okrem životopisu vyžadujú aj motivačný list? Práve ten býva nočnou morou viacerých uchádzačov o novú prácu. Pritom odpoveď na otázku, ako správne napísať motivačný list, nie je žiadna raketová veda. Stačí, ak pri písaní budete myslieť na pár základných princípov.

1. Zabudnite na generalizovanie, personalizujte

Najkľúčovejším princípom toho, ako napísať dobrý motivačný list, je jeho personalizácia. Ak sa hlásite do viacerých firiem, neposielajte všetkým jeden a ten istý motivačný list.

Obsah motivačného listu by mal vychádzať z požiadaviek a náplne pozície, na ktorú sa hlásite. Zamerajte sa na svoje relevantné skúsenosti, ktoré môžu potenciálneho zamestnávateľa zaujať a majú priamy súvis s inzerovanou pozíciou.

Nikto nechce čítať všeobecný text, práve naopak, čím je personalizovanejší, tým sa zvyšuje aj vaša šanca na úspech. Nebojte sa ukázať znalosť inzerovanej spoločnosti, predstaviť svoju motiváciu, prečo sa o danú pozíciu uchádzate a aký prínos pre spoločnosť predstavujete. Je to priam žiadúce.

2. Úprimnosť nadovšetko

Už od malička nás učili, že klamať sa nemá. Toto pravidlo by sme mali uplatňovať pri súkromných, ale aj pracovných vzťahoch.

Ak v motivačnom liste prikrášlite svoje pracovné skúsenosti a schopnosti, verte, že sa to v budúcnosti môže obrátiť proti vám. Namiesto toho vsaďte na úprimnosť a napíšte oblasti, v ktorých vynikáte, ale aj tie, v ktorých by ste sa chceli zlepšiť.

Ak rozmýšľate nad zmenou kariéry a hlásite sa na pozíciu, s ktorou nemáte skúsenosti, napíšte to. Vyhnete sa tak nepríjemným situáciám v novej práci, keď budete musieť vysvetľovať, prečo ste urobili zverenú úlohu zle alebo nedostatočne.

3. Motivačný list dopĺňa životopis

Pri písaní motivačného listu myslite na svoj životopis. Ten môže obsahovať aj pracovné pozície, ktoré nemajú priamy súvis s miestom, na ktoré sa hlásite, ale v motivačnom liste by ste nemali spomínať niečo, čo v životopise personalista nenájde. Základným princípom je, že motivačný list dopĺňa a rozširuje životopis. Nepíšte však román. Snažte sa byť stručný, vecný, ale zároveň aj zaujímavý, najmä ak sa hlásite na pozíciu, ktorá si vyžaduje kreatívny prístup.

4. Formálna úprava

Platí, že motivačný list by mal byť čo najviac personalizovaný na danú spoločnosť, kde sa chcete zamestnať, ale stále sú tu formality, ktoré by mal spĺňať. Nezabudnite v hlavičke vyplniť svoje údaje – meno, adresu, telefónne číslo a rovnako aj údaje firmy. Ak je pri inzeráte uvedené konkrétne meno personalistu či personalistky, použite ho v motivačnom liste. Okrem toho sa zamerajte na samotné zalomenie textu. Využívajte odseky a prineste do textu štruktúru. Text tak bude čitateľnejší a nebude pôsobiť odstrašujúco ako jeden súvislý blok textu.

5. Nezabudnite na kontrolu

Ako napísať motivačný list do zamestnania ukončíme poslednou radou – prečítajte si ho po sebe. Pokojne si nechajte odstup aj pár dní a k textu sa vráťte. Pokojne požiadajte o spätnú väzbu aj niekoho blízkeho. Je preukázané, že nevidíme vlastné chyby a preklepy, pretože náš mozog vie, čo sme napísali a písmenká automaticky dopĺňa. Keď si však dáte od textu oddych a pozriete sa naň s čerstvou mysľou, objavíte chybičky krásy, ktoré by ste inak prehliadli.

Ako napísať životopis – vzor

Moderná doba už nediktuje presnú štruktúru motivačného listu a pokiaľ sa budete držať vyššie uvedených pravidiel, môžete ho napísať a pripraviť podľa seba. Ak predsa len potrebujete inšpiráciu, na internete nájdete niekoľko vzorovšablóny motivačných listov, ktoré vám pri tvorbe pomôžu. Jeden vzor motivačného listu prikladáme aj my.

Motivačný list do marketingovej agentúry