Apostrof (’) nie je pre slovenský jazyk typickým interpunkčným znamienkom. Jeho používanie je skôr príležitostné. Avšak aj napriek tomu sa vyplatí poznať kde, kedy a ako apostrof napísať a použiť.

Apostrof na klávesnici

Ak nie ste ostrieľaný používateľ apostrofu, jeho napísanie môže byť tvrdým orieškom. Ak ho totiž na klávesnici chcete nájsť, nemusí sa vám to podariť na prvý pokus. Jeho označenie na niektorých typoch klávesníc sa môže rôzniť.

Ako napísať apostrof vo Windowse

Najjednoduchší spôsob, ako na slovenskej klávesnici napísať apostrof, je stlačiť pravý Alt Gr+P (písmeno P).

Ako napísať apostrof

Zdroj: https://unsplash.com/photos/a-black-computer-keyboard-sitting-on-top-of-a-white-table-oYUO3KAJky0

Väčšina používateľov sa stretáva so strojopisným typom apostrofu (‘).

Napíšete ho pomocou skratky Alt:

  • Alt+039 = strojopisný apostrof v systéme Windows

Okrem toho dizajnéri, editori a ľudia pracujúci v printových médiách používajú často typografický apostrof () hlavne pre jeho estetickú hodnotu a profesionálny vzhľad v texte. Je však nevyhnutné disponovať numerickou klávesnicou, ktorá na notebookoch často absentuje.

Napíšete ho pomocou skratky Alt:

  • Alt+0146 = typografický apostrof v systéme Windows

Ako napísať apostrof na MacBooku

Na MacBooku súčasne stlačíte Option+J. Option je klávesa alt so znakom . Pravé alebo ľavé rozloženie nie sú dôležité.

Ako napísať apostrof na Macbooku

Zdroj: https://stocksnap.io/photo/keyboard-coffee-P8ZK8HSIOI

Ako napísať apostrof správne? (Gramatické okienko)

Možno si teraz hovoríte, keď ho slovenčina skoro nevyužíva, použijem ho niekedy?

Odpoveď znie, áno.

Ponúka sa hneď niekoľko možností:

Prvou, a asi aj najmenej častou, je použitie apostrofu v situácii, keď naznačujeme vynechanie známej alebo pravidelne sa opakujúcej časti istého, obvykle číselne vyjadreného znaku, napr. INCHEBA ’89, alebo vynechanie, resp. odsunutie istej hlásky najmä v starších básnických textoch, napr.  čos’ (čosi), var’ (vari).

Ďalšou, a o poznanie častejšou situáciou, je písanie priania do nového roku. Dobre známe PF ’24 už kedys‘ (čítaj kedysi) napísala väčšina z nás. 🙂

No a posledným, najznámejším využitím apostrofu, je používanie angličtiny. V privlastňovacej funkcii sa apostrof používa často, napr. Peter’s, it’s, vďaka nemu slová nadobúdajú význam príslušnosti k majiteľovi.

Zdroj