Pozrite si zoznam PR agentúr v Bratislave, vrátane prekliku na web a e-mailu na kontaktnú osobu.

Čo je to PR?

PR je skratka z anglického public relations, v preklade vzťahy s verejnosťou.

Čo je PR agentúra?

PR agentúra sa venuje navrhovaniu, plánovaniu a vyhodnocovaniu PR kampaní alebo public relations stratégií. Hlavnou úlohou PR agentúry je budovať imidž, vzťahy klienta s vonkajším svetom a zlepšovať verejnú mienku o svojich klientoch. Jedným z ich produktov môže byť PR článok.

A prečo takýto zoznam?

Pomôže ľahšie sa zorientovať na trhu a vybrať si vhodného partnera pre potrebné PR aktivity. V dnešnom konkurenčnom prostredí je kvalitná PR stratégia kľúčová pre úspech každej firmy. Zvládnuť krízovú komunikáciu a mediálne vzťahy a tým zvýšiť dôveru verejnosti a vytvoriť pozitívne vnímaný imidž firmy je zásadné. Dúfame, že tento zoznam PR agentúr bude cenným nástrojom pri budovaní dobrých vzťahov s verejnosťou.

Zoznam PR agentúr v Bratislave

Zoznam PR agentúr v Bratislave

Zdroje