Vo VISIBILITY organizujeme stále viac a viac rôznych typov školení, prednášok alebo workshopov. Aj samotní ľudia od nás chodia školiť a prednášať mimo a to nás nakopáva k tomu, aby sme sa zamýšľali, ako také prednášky neustále vylepšovať.

Samozrejme, každá prednáška či workshop sú hlavne o obsahu, informačnej hodnote a schopnosti prednášajúceho tieto informácie vhodnou a záživnou formou dostať k účastníkom. Školenie však účastníci vnímajú ako celok a môžete mať premakaný obsah ako len chcete, ale keď hapruje catering, priestor či organizačné drobnosti, celkový dojem to potom môže vo finále kaziť.

Ja osobne školím a prednášam už veľa rokov a tipov pre lepšie školenia by som vedel vymyslieť pomerne dosť. V tomto článku by som sa však rád zameral na drobnosť, ktorá je častokrát vynechávaná alebo veľmi podceňovaná a to je takzvaný icebreaker.

V Slovenčine som nenašiel jednoslovný ekvivalent (okrem „lámania ľadov“), preto ak dovolíte, budem používať poslovenčené anglické slovíčko. Takzvané búranie ľadov je veľmi dôležitý psychologický moment pre každý typ školenia. Je to hlavne z toho dôvodu, že pri väčšine školení sú účastníci úplne cudzie osoby, ktoré sa buď nikdy predtým nevideli, alebo sa poznajú len zbežne. Prirodzene sa tak hlavne na úvod školenia vytvára určitý blok, strach a nedôvera. Ľudia majú väčšie zábrany vyjadriť svoj názor, odpovedať na otázky a zapájať sa do diskusie. Takisto existuje určité napätie medzi školiteľom a účastníkmi, dôvody sú v podstate rovnaké.

Icebreaker je teda psychologický moment, kedy sa doslovne rúcajú určité bariéry medzi účastníkmi, uvoľňuje sa nálada a atmosféra pre následné školenie. Icebreaker sa dá dokonca použiť aj počas školenia alebo po obede, kde má zasa skôr funkciu rozptýlenia a zastavenia stagnácie energetickej pozornosti účastníkov. Ak teda vediete školenia alebo ich organizujete, tu mám niekoľko tipov pre icebreaker.

Icebreakery v zásade môžeme rozdeliť na 4 druhy:

  1. Dozvedieť sa niečo o sebe.
  2. Prezradiť niečo zábavné.
  3. Rozhýbať sa.
  4. Tímová hra.

Poďme teda ku konkrétnym tipom:

1. Prezraď niečo o sebe

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
10 min.Dozvedieť sa niečo o sebeŽiadna

Úplne štandardným a najbežnejším icebreakerom je klasická otázka. Každý sa musí jednou-dvomi vetami predstaviť a ideálne ostatných obohatiť o jeden zaujímavý fakt o sebe. Alebo o jednu informáciu, ktorá nie je vôbec bežná, alebo povedať krátku zábavnú príhodu, ktorá to vie celé oživiť.

Potenciálny problém je, že sa ľudia nechcú aktívne hlásiť, preto ich bude potrebné buď náhodne vyvolávať, alebo ísť postupne porade. Úplne ideálne je mať k dispozícii napríklad loptu, ktorú si účastníci medzi sebou hádžu a interakciu to tak trochu oživuje.

Takisto je dobré, ak prednášajúci na úvod povie potrebné informácie o sebe, aby mali školení príklad, čo sa od nich vyžaduje.

2. Zoradenie podľa dátumu narodenia

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
5 min.Aktivita. Dozvedieť sa niečo o sebeŽiadna

Veľmi jednoduchý icebreaker, nenáročný na prípravu, je zoradenie všetkých účastníkov workshopu podľa dátumu narodenia. Vyzvete všetkých, aby sa postavili vedľa seba napríklad dopredu v miestnosti a požiadate ich, aby sa od daného momentu medzi sebou nerozprávali ani sa inak posunkami nedohovárali.

Cieľ je, aby sa zoradili vedľa seba zľava doprava tak, ako idú ich dátumy narodenia v roku. Teda od 1.1. naľavo do 31.12. napravo. Nechajte účastníkom nejakú minútku až dve, nech sa intuitívne zoradia a potom ich vyzvite, aby postupne povedali svoj dátum narodenia a upravujte rad, ak sa niekto nezaradil správne. Budete sami prekvapení, ako sa vedia ľudia pomerne dobre odhadnúť a zmien bude určite len minimum. Je to jednoduchá aktivita, kde sa ľudia dozvedia niečo málo o sebe, rozhýbu sa a ešte k tomu sa aj prekvapia.

3. Pravda/nepravda

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
15 min.Dozvedieť sa niečo o sebeIdeálne dať vedieť účastníkom dopredu

Predstavenie formou pravda/nepravda môže mať viac podôb. Tá najjednoduchšia verzia vyzýva každého účastníka k tomu, aby o sebe prezradil jednu vetu alebo fakt a ostatní majú hlasovať o tom, či je to pravda alebo nepravda.

Druhý variant ráta s tým, že si každý účastník pripraví o sebe tri vety a len jeden z nich nie je pravdivý a rovnako sa hlasuje, ktorý. Tento icebreaker sa ideálne spája s niečím zábavným alebo prekvapujúcim, takže sa z toho môže stať pomerne vtipná aktivita. Je však potrebná príprava minimálne zo strany prednášajúceho.

4. Kameň, papier, nožnice

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
5 min.AktivitaŽiadna

Asi každý pozná hru Kameň, papier, nožnice. Účastníci sa náhodne rozdelia do dvojíc a začnú hrať hru. Môže sa hrať na jednu výhru, ale aj na tri. Treba len pamätať na to, že v každej krajine sa inak ukazuje voľba, niekde na tri už ukazujete, inde ukazujete až na štyri.

V každom prípade je pointa hry v tom, že ten, čo duel prehrá, sa zaraďuje za výhercu a spoločne ako had idú ďalej, kde sa stretnú s ďalším hadom”. Tím, ktorý prehral, sa znovu zaraďuje za víťazný a tak to pokračuje až pokiaľ nezostane len jeden víťaz so všetkými za sebou.

Aby sa hra ešte viac oživila, tak tí, čo prehrali, môžu skandovať vždy meno vedúceho v tíme. Účastníci sa tak medzi sebou interaktívne aj zoznamujú.

5. Hádaj, kto to je

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
10 min.Dozvedieť sa niečo o sebeAnketa dopredu medzi účastníkmi

Pri hre Hádaj, kto to je, je potrebná príprava zo strany prednášajúceho. Ideálne by mal poslať účastníkom dopredu nejakú elektronickú anketu, napríklad s takýmito otázkami:

  • Zbieraš niečo?
  • Ktorú krajinu máš najradšej?
  • Ktoré zviera máš doma?
  • Aký druh alkoholu máš najradšej?

Otázky môžu byť, samozrejme, rôzne a z odpovedí potom prednášajúci pripraví prezentáciu. V nej bude na jednom slide vždy slovne alebo vizuálne predstavený” jeden z účastníkov a ostatní majú hádať, kto by to mohol byť.

Táto aktivita je skôr určená pre tímy, ktoré sa aspoň trochu poznajú. Vytvára sa tak priestor pre bližšie zoznámenie a, samozrejme, aj vtipné momenty.

6. Predstav toho druhého

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
15-20 min.Dozvedieť sa niečo o sebeŽiadna

Základom icebreakeru Predstav toho druhého” je rozdelenie ľudí do dvojíc. Každá dvojica má 2 až 4 minúty na krátky rozhovor medzi sebou, počas ktorého by sa mali čo najviac spoznať a dozvedieť sa o sebe čo najviac informácií.

Následne bude mať každý za úlohu v jednej minúte predstaviť toho druhého na základe informácií, ktoré sa dozvedel počas rozhovoru.

7. Nikdy som neskúsil…

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
10 min.Dozvedieť sa niečo o sebeŽiadna

Princíp tohto iceabreakeru je veľmi jednoduchý. Zo strany prednášajúceho sa položí otázka, čo som v živote ešte nevyskúšal a každý účastník sa musí v priebehu minúty zamyslieť a následne zodpovedať otázku.

Tento icebreaker sa dá rozšíriť aj o iné otázky, z čoho potom vznikajú celkom úsmevné odpovede.

8. Čo by si si priniesol na opustený ostrov

Čas pri 10 ľuďochDruhPríprava
15 min.Zábava. Dozvedieť sa niečo o sebePapier, písacie potreby, tabuľa, lepiaca páska

Môj posledný tip na icebreaker je vizuálno-slovný. Každý účastník dostane ceruzku a papier a za 3 minúty bude musieť nakresliť na papier jeden predmet, ktorý by si so sebou zobral na opustený ostrov.

Všetky papiere sa potom naraz alebo postupne prilepia na tabuľu a keď príde rad na konkrétny obrázok, jeho autor bude musieť vysvetliť, čo to je za predmet a prečo by si práve ten na opustený ostrov zobral.

Samozrejme, existujú desiatky ďalších variant icebreakerov, ale vo väčšine prípadov ide o rôzne modifikácie podľa počtu účastníkov, typu akcie či náročnosti na prípravu. Určite je dobré si dopredu pripraviť niekoľko variant a improvizovať podľa situácie, podľa toho, aké je vekové zloženie účastníkov či ako neformálne, či formálne je školenie zorganizované.

Dobrý icebreaker vie naladiť účastníkov do úplne inej nálady a celkový dojem zo školenia vie výrazne pozdvihnúť hore. A nezabúdajte, že fantázii sa medze nekladú. Pokojne môžete pripraviť aj jednoduchú úlohu pre tých, čo prídu neskôr ako trest”, dokonca to môže byť tímová aktivita v rámci icebreakeru.