Webová stránka a ďalší digitálny obsah je kľúčom úspešnej expanzie na zahraničné trhy. Napriek výhodám automatizovaných prekladačov ako Google Translate či Microsoft Bing Translator je preklad a lokalizácia obsahu určeného na marketingové účely pre digitálne platformy stále procesom, v ktorom nezastupiteľnú úlohu zohráva človek.

1. Pripravte si plán

Podobne ako akýkoľvek iný projekt, aj preklad webovej stránky či e-shopu sa nezaobíde bez dobrej prípravy. Pred tým ako sa strmhlav pustíte do prekladu webu, ujasnite si tieto veci:

 • Koho chcete osloviť?
 • Čo všetko potrebujete preložiť?
 • Ako často budete web aktualizovať?
 • Ktorá technická možnosť spracovania prekladu je pre váš web najvhodnejšia?

Ak sa vopred pripravíte, ušetríte čas, financie, ale najmä minimalizujete riziká a časové straty, ktoré vzniknú pri riešení ad hoc problémov (a verte, že tie pri nedostatočnej príprave nastanú). Poďme si to teda rozobrať na drobné.

2. Definujte cieľový jazyk, krajinu a persónu

Viete, že potrebujete váš web či internetový obchod preložiť do angličtiny. To je skvelý prvý krok, ale mnoho jazykov sa regionálne odlišuje a kým v nemčine až taký veľký rozdiel nie je, v prípade španielčiny alebo portugalčiny sú odlišnosti medzi ich európskym a latinskoamerickým variantom značné. Aj v prípade spomínanej angličtiny je rozdiel, či chcete osloviť potenciálnych zákazníkov v Anglicku alebo v USA.

Každá krajina či región, v ktorom sa jazyk používa, má svoje kultúrne špecifiká, počínajúc humorom, históriou až po samotné vyjadrovacie prostriedky.

Pri preklade webu je preto viac než žiaduce využiť služby jazykového korektora – native speakera daného jazyka, prípadne copywritera.

Ďalšou dôležitou premennou je persóna, ktorú oslovujete. Tej prispôsobujete štýl komunikácie a ponúkate riešenia práve pre jej potreby. Vrcholová manažérka vo finančníctve bude mať iné požiadavky ako učiteľka strednej školy a pod. Nehovoriac o rozdiele medzi B2C a B2B sektorom.

3. Zistite, čo všetko potrebujete preložiť

Pred samotným prekladom odporúčame audit obsahu na webe v pôvodnom jazyku. Pomocou neho zistíte, čo všetko je nevyhnutné mať preložené pri spustení cudzojazyčnej verzie, čo môžete doplniť neskôr alebo čo nechcete publikovať (a teda ani prekladať) vôbec.

Na čo nezabudnúť

Prekladajú sa všetky dôležité stránky vášho webu. Dajte si pozor, aby ste nevynechali obsah, ktorý nie je na prvý pohľad viditeľný a preto sa naň často pri preklade webu zabúda:

 • URL adresy,
 • meta údaje,
 • texty v obrázkoch a ich popisy,
 • chybové hlásenia, chybové stránky,
 • dokumenty na stiahnutie,
 • pop-up hlásenia, banery,
 • texty vo formulároch, četovacích aplikáciách, notifikačných e-mailoch,
 • stránky, kde sa môžu používatelia prihlásiť alebo registrovať.

Pozor si dajte aj na správny preklad, resp. lokalizáciu údajov ako sú: peňažná mena, dátum a čas, telefónne čísla, merné jednotky, dodacia doba, možnosti platby, informácie o ochrane osobných údajov, atď. Tie musia zodpovedať skutočným podmienkam, právnym systémom danej krajiny a typografickým pravidlám jazyka.

4. Nezabudnite na medzinárodné SEO

Jednotlivé trhy sú kultúrne rozdielne, dokonca aj keď používajú rovnaký jazyk. Kultúrne rozdiely znamenajú iné typy vyhľadávania a akokoľvek správny a kvalitný preklad obsahu nezaručí, že sa zobrazíte na vysokých pozíciách vo vyhľadávačoch. Profesionálny preklad webu by mal byť základným kameňom na analýzu kľúčových slov pre konkrétne trhy.

Prácu s kľúčovými slovami a úpravou obsahu pre danú krajinu najlepšie zvládne rodený hovoriaci, ktorý vie texty primerane upraviť alebo napísať, aby boli funkčné a zároveň vyjadrovali brand, ktorý majú reprezentovať.

5. Ušetrite čas a peniaze (tam, kde sa to oplatí)

V prípade, že je niektorá z vašich služieb geograficky obmedzená a zákazníkovi z druhého konca sveta ju jednoducho neviete poskytnúť (aj keď by ste veľmi chceli), nemá význam danú podstránku prekladať.

Podobne ak zverejňujete aj blogy, nechajte preložiť iba tie relevantné. V ideálnom prípade pôvodné články ešte pred prekladom upravte tak, aby poskytli pridanú hodnotu aj pre zahraničného čitateľa.

6. Zvoľte efektívne technické spracovanie

Technické vymoženosti dnes ponúkajú hneď niekoľko spôsobov riešenia a správny výber závisí od viacerých faktorov, ako sú rozsah webu, redakčný systém a frekvencia budúcich aktualizácií obsahu.

V súčasnosti sa na preklad webu používajú najmä tieto spôsoby:

 • export údajov z existujúceho webu a import prekladu do nového webu,
 • ručné vykopírovanie a vloženie späť,
 • prepojenie prekladateľského a redakčného systému,
 • pluginy pre redakčné systémy,
 • translation proxy (zástupné riešenie).

Export a import obsahu

Z webovej stránky vyexportujete obsah vo formáte xml alebo html. Texty preloží prekladateľ alebo prekladateľská agentúra a následne sa súbory s preloženým obsahom importujú späť do novej jazykovej verzie webovej stránky. Nevýhodou tohto prístupu je časová náročnosť a vyššie riziko chybovosti. Na druhej strane ale nebudete potrebovať žiadnu špeciálnu technológiu ani softvér.

Vykopírovanie textu a jeho vloženie späť

V zásade ide taktiež o export a import obsahu, akurát si vyžaduje viac manuálnej práce. Popri technologickom rozmachu sa tento spôsob môže zdať predpotopný, no pri jednoduchých webových stránkach ide často o najefektívnejšie riešenie. Nie je dôvod, aby ste na jednostránkové weby nasadili „ťažkú techniku“.

Prepojenie prekladateľského a redakčného systému

Redakčný systém (Content Management System, resp. CMS) sa prepojí so systémom na riadenie prekladov vašej prekladateľskej agentúry napr. cez API. Výhodami sú automatizácia pri preklade textov a zníženie nákladov na ich správu. Túto metódu oceníte najmä ak ste majiteľom e-shopu či inej stránky vyžadujúcej si pravidelné aktualizácie.

Pluginy pre redakčné systémy

Či už používate WordPress, Joomlu alebo Drupal, každý z týchto redakčných systémov ponúka doplnky (platené i neplatené) na preklad obsahu do cudzieho jazyka. Medzi najpopulárnejšie pluginy pre Wordpress patrí WPML.

Translation proxy

Translation proxy funguje ako cudzojazyčný filter, resp. vrstva umiestnená „pred“ vašou stránkou. Používateľovi sa vďaka nej zobrazí obsah stránky v požadovanom jazyku, pričom štruktúra stránky ostane nezmenená. Pozitívami sú rýchle a jednoduché nasadenie, možnosť integrácie so systémami na správu prekladov, využitie prekladateľských softvérov a automatizácia.

Translation proxy si zatiaľ neporadí s textami v obrázkoch či videách. Toto riešenie je preto vhodné pre weby s prevahou textového obsahu, ktorých štruktúra pre rôzne cieľové krajiny ostáva rovnaká.

7. Rozhodnite sa, komu zadáte preklad

Keď už máte celý preklad webu starostlivo naplánovaný, pripravený a premyslený, čaká vás posledné rozhodnutie – kto web preloží. Freelance prekladateľ alebo prekladateľská agentúra?

Preklad rozsiahlejších a komplexnejších webov odporúčame zveriť do rúk skúsenej prekladateľskej agentúry. Tá má potrebné technické zázemie, overených prekladateľov a bez problémov zvládne aj preklad do viacerých jazykov súčasne.

Pokiaľ potrebujete preložiť jednoduchý web do jedného cudzieho jazyka, môžete osloviť aj prekladateľa na voľnej nohe. Odporúčame však vopred si overiť jeho skúsenosti a kvalitu. No a nezabudnite, že pre optimálny výsledok budete potrebovať aj jazykového korektora – rodeného hovoriaceho cudzieho jazyka.

Bonusové tipy na záver

Používajte obrázky – potrebujete preložiť návody na inštaláciu alebo na používanie? Doplňte ich o obrázky. Nielenže môžete ušetriť na preklade, ale pre koncového používateľa sú jednoduchšie na pochopenie.

Poskytnite referencie – ak máte zoznam pojmov alebo iné referenčné dokumenty, ktoré už vo firme v cudzom jazyku používate, poskytnite ich spolu s textom na preklad. Vďaka tomu budú preložené texty konzistentné a v súlade s vašimi očakávaniami.

Spravte si časový rozvrh – vytipujte si časti webu, ktoré aktualizujete pravidelne a spravte si pre ne časový rozvrh. Vyhnete sa prestojom a možnému riziku, že napríklad vaša ponuka lyžiarskych doplnkov uzrie v preloženej verzii svetlo sveta až na jar.

Píšte univerzálne – aby ste si uľahčili prípravu textov na preklad, snažte sa váš obsah písať v neutrálnom jazyku, bez regionálnych metafor a konotácií. Vyhnete sa potrebným prácnym úpravám textov pred prekladom alebo nadbytočným zásahom copywritera po ich preklade. Niektoré texty – napríklad blogy – sú však špecifické. Preto je zvyčajne nevyhnutné tento typ obsahu v ďalšom jazyku vytvárať nanovo.Zvoľte vhodný prepínač jazykov – namiesto vlajok krajín použite radšej názvy jazykov, resp. ich medzinárodne uznávané skratky. Ak by ste publikovali nemeckú mutáciu webu, rozhodli by ste sa pre Rakúsku, Nemeckú alebo Švajčiarsku vlajku? Navyše sa vyhnete nedorozumeniam v prípade krajín s viacerými úradnými jazykmi.