Budovanie značky je dlhodobý proces a na blogu VISIBILITY sa problematike „budovania značky” cez internet budeme venovať v sérii článkov, videoblogov a záverečnom webinári.

Existuje veľké množstvo rebríčkov a metodológií, ktoré sa venujú počítaniu hodnôt značiek, ich porovnávaniu a, samozrejme, následne aj vplyvu na samotné ekonomické výsledky firiem. Nedávno som mal na konferencii Trend marketing summit prezentáciu o prvom slovenskom indexe online reputácie, kde som spomenul aj niekoľko iných rebríčkov zo sveta:

Samozrejme, existuje stále veľa skeptikov, ktorí neveria na „brandové” kampane a všetky financie a čas by radi investovali do „výkonnostných” kanálov. A práve tento pohľad na vec je stále viac a viac rizikový z dlhodobého hľadiska. Prečo?

Nákupná cesta používateľov sa neustále predlžuje. Keď pred pár rokmi stačilo cca 12 touchpoints (môžeme preložiť ako stykov so značkou), dnes sa bavíme už o čísle vyššom ako 20. To v praxi znamená, že na potenciálneho zákazníka potrebujete hovoriť z viacerých kanálov a formátov, aby si vás všimol a taktiež aj zapamätal.

A práve to je dôvod, prečo niektoré zdroje návštevnosti na web mohli v minulosti fungovať veľmi dobre z pohľadu výkonu a dnes sú na klesajúcej krivke. Jednoducho, z posledného touchpointu pred nákupom sa stal len článok v konverznej ceste. Marketingový mix sa rozšíril, čo proste súvisí s vývojom trhu, konkurenciou a v neposlednom rade so správaním sa používateľov.

Ako príklad by som uviedol jedného z našich väčších klientov z finančného segmentu. Medziročne im stúpol podiel asistovaných vs. priamych konverzií z AdWords kampaní o 22,5 %. To v podstate znamená, že AdWords generuje stále viac konverzií sekundárne.

Veľmi obdobne je to aj pri bannerovej Google kampani pre iného technologického klienta, kde na jednu priamu konverziu z prekliku na banner pripadá až 9 konverzií, ku ktorým sa zákazníci dostali po zhliadnutí daného banneru bez kliku naň.

Približne 10 % slovenských online spotrebiteľov sa prvýkrát dozvedelo o značke/akcii/produkte pomocou reklamy. Z nich 37 % videlo reklamu na internete a 32 % v televízii.

Samozrejme, budovanie značky na internete nie je len o banneroch či asistovaných konverziách. Je to kombinácia PR, marketingu, zákazníckej podpory a reklamy. Ja som chcel len na niekoľkých číslach ukázať, že aj zdanlivo nekonvertujúce aktivity majú svoj zmysel a že pojem „brandové kampane”, respektíve „budovanie značky”, bude dávať v budúcnosti ešte väčší zmysel ako doteraz.

Foto: www.entrepreneurstank.com