klucove_slova

Veľká dilema pre mnoho SEO konzultantov je výber toho, či sa celá optimalizácia bude zameriavať na hlavné kľúčové slová alebo sa pôjde do hĺbky a obsiahne sa síce väčší počet slov, ale s menšou vyhľadávanosťou. Obidva prípady sú vlastne vzájomne prepojené a majú svoje výhody aj nevýhody.

Hlavnou výhodou optimalizovania stránky pre hlavné kľúčové slová je väčšinou množstvo ich vyhľadávania za mesiac. Na druhú stranu ale takéto frázy sú zväčša všeobecnejšie a preto aj konverzný pomer v prípade e-commerce stránok môže byť oveľa nižší ako by tomu bolo v prípade návštev z konkrétnych slov.

Nevýhodou takzvaných long tailových slov je ich nízka vyhľadávanosť, keď však človek hľadá dlhšie kľúčové slovo, už väčšinou vie čo chce a je teda viac náchylný niečo kúpiť/objednať/prihlásiť sa, ako by tomu bolo v prípade, že hľadá len všeobecné frázy a pravdepodobne ešte nevie, čo kontrétne chce- robí všeobecný prieskum trhu.

Toto sú však iba veľmi všeobecné predpoklady a nie vždy je realitá podobná. Zo skúsenosti vieme, že v niektorých prípadoch vedia veľmi dobre konvertovať aj všeobecné slová, hlavne keď je objem ich mesačnej vyhľadávanosti dostatočný, veď konverzný pomer 1,5%  napríklad zo 100tisíc je 1500 a to v naších končinách je zaujímavé číslo.

Ak ale náš web nie je e-commerce zamerania a prioritou je dostať naň čo najviac ľudí, potom sú všeobecné kľúčové slová tiež dôležité, ak má web veľké množstvo unikátneho obsahu a veľký počet zaindexovaných stránok, long tailové frázy budú pravdepodobne hlavným zdrojom organických návštev.

Niekedy je veľmi ťažké nájisť vhodné spojenie optimalizácie na hlavné, všeobecné frázy a long tailové slová. Pre SEO však platí, že ak budujete kvalitné spätné odkazy na všeobecné slová pre home page (posiľňujete tým trust hlavnej stránky), lepšie sa bude dariť aj long tailovým frázam, sú to dve prepojené nádoby.

Na záver dva konkrétne príklady, kedy optimalizácia na jedno hlavné kľúčové slovo priniesla veľmi zaujímavé zlepšenia v celkovej organickej návštevnosti stránky.

Prvý príklad (eshop)

Porovnanie organickej návštevnosti pred a počas optimalizácie:

screen1

A porovnanie organickej návštevnosti z optimalizovaného slova:

screen2

Druhý príklad (videoportál)

Porovnanie organickej návštevnosti pred a počas optimalizácie:

screen3

A porovnanie organickej návštevnosti z optimalizovaného slova:

screen4

Záver

Optimalizovať stránky sa oplatí aj na hlavné kľúčové slová ako aj pre long tailové frázy, samozrejme vždy záleží na konkrétnom prípade. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa napríklad home page webu optimalizuje na hlavné frázy, postupne sa posilňujú aj long tailové frázy bez toho, aby sa priamo cielili.