Webová analytika je základným kameňom každej online marketingovej stratégie. Bez možnosti merať a vyhodnocovať by mnoho aktivít vrátane SEO a PPC úplne stratilo zmysel. Na Slovensku má odhadom viac ako 95 % webov nahodených Google Analytics a aj to je dôvod, prečo tento článok v príkladoch zúžime len na tento jeden nástroj.

Webová analytika však nemá pre každú pozíciu vo firme rovnaký význam. Marketingového pracovníka alebo majiteľa webu budú zaujímať hlavne čísla, grafy a vyhodnotenia, zatiaľ čo webmaster či programátor sa potrebuje uistiť, že všetky kódy a scripty sú nahodené správne a po ceste z webu do grafov nedochádza k strate cenných dát. A práve tieto dva odlišné pohľady určujú, na čo sa „markeťák“ vs. webmaster potrebujú v rámci webovej analytiky zamerať.

Pohľad „markeťáka“

Marketingový pracovník potrebuje vidieť čísla, potrebuje im vedieť porozumieť a hlavne ich správne vyhodnotiť. Tu je niekoľko metrík alebo štatistík, ktoré by mohli zaujímať marketingového pracovníka e-shopu alebo akéhokoľvek e-commerce webu:

PoložkaPopis
Site searchZistiť, po ktorých kľúčových slovách v internom vyhľadávaní je najvyšší exit rate – optimalizovať obsah pre tieto slová alebo relevanciu vyhľadávania.
Zistiť, ktoré slová ľudia na webe hľadajú a podľa toho vytvárať obsah webu.
Bounce rate for keywordsZistiť, na ktoré slová z vyhľadávania je najvyšší bounce rate a optimalizovať ich cielenie alebo obsah landing page.
Bounce rate for pagesZistiť, ktoré landing pages majú vysoký bounce rate a optimalizovať ich relevanciu a obsah.
Exit rate for pagesZistiť, ktoré landing pages majú vysoký exit rate a optimalizovať ich call to action prvky.
Conversion value per keywordZistiť, ktoré kľúčové slová z vyhľadávania majú veľmi nízke conversion value a optimalizovať kampane alebo obsah.
Webmaster tools – CTR and  bounce rate for keywords in SERPZistiť, na ktoré kľúčové slová sa web zobrazuje v SERP na Google a zároveň má veľmi nízke CTR z týchto slov – optimalizácia meta title a description.
Browser type/screen resolutionZistiť, z ktorých prehliadačov chodia ľudia na web, a skontrolovať správne zobrazovanie sa/rozlíšenie obrazoviek.
Mobile devices ratioZistiť podiel prístupov na web z mobilov a zistiť kompatibilitu, rýchlosť načítavania a správne zobrazovanie sa.
User custom variablesZistiť, ako konvertujú prihlásení vs. neprihlásení (registrovaní vs. neregistrovaní) užívatelia na web/Facebook.
Brand monitoringIdentifikovať dôležité zdroje návštevnosti z pohľadu brandu (zdroje návštev, kde sa spomína brand).
Site speed – slow pagesIdentifikovať problémové stránky z hľadiska rýchlosti načítavania alebo zistiť problémy pri rýchlosti načítavania v rôznych prehliadačoch či zariadeniach.
E-commerce funnels – exit rateAnalyzovať e-commerce funnels a identifikovať problémy v nákupnom procese.

Pohľad webmastera

Technicky orientovaný človek má zasa za úlohu zabezpečiť, že meracie kódy a všetky potrebné scripty budú nasadené tak, aby štatistikám neušla ani jedna návšteva, konverzia či meraný cieľ. Nie je to vždy jednoduché, najmä, ak má CMS systém pre e-shop veľmi komplikovane riešené premenné v databáze a funkcie e-commerce sa musia volať cez e-shopový script bez priameho nasadenia na webe.

Taktiež sa stáva, že e-shop sa skladá z niekoľkých sekcií CMS a každá potrebuje nasadzovať kódy samostatne, kde môžu vzniknúť problémy. Taktiež je potrebné nasadzovanie kódov pre meranie eventov.

Sčasti tieto problémy vyrieši Google Tag Manager. Veci, ktoré by mohli webmastera v rámci nastavení a meraní zaujímať:

PoložkaPopis
Site searchNastavenie monitoringu interného vyhľadávania na stránke
Goals trackingNastavenie merania cieľov na stránke, ako napr. vyplnený formulár, stiahnutý dokument i odoberanie RSS, počet klikov zvolenej hyperlinky a pod. 
Google Adwords  integrationIntegrácia systému Google Adwords a prepojenie štatistík
Filters setupNastavenie filtrov pre odfiltrovanie návštev zo strany zamestnancov alebo inak definovanú filtráciu dát
Google Webmaster tools  integrationIntegrácia služby Webmaster tools pre dodatočné štatistiky vyhľadávania na Google a interakcie ľudí s webom vo výsledkoch vyhľadávania
Google Analytics reporting  & alertsNastavenie pravidelného zasielania reportov a upozornení pri neštandardných výkyvoch (v návštevnosti, konverziách a pod.)
E-commerce setup helpKonzultácie pri implementácii e-commerce funkcie pre podrobný monitoring a reporting finančných a produktových položiek pre e-shopy