Webová analytika je základným kameňom každej online marketingovej stratégie. Bez možnosti merať a vyhodnocovať by mnoho aktivít vrátane SEO a PPC úplne stratilo zmysel. Na Slovensku má odhadom viac ako 95 % webov nahodených Google Analytics a aj to je dôvod, prečo tento článok v príkladoch zúžime len na tento jeden nástroj.

Webová analytika však nemá pre každú pozíciu vo firme rovnaký význam. Marketingového pracovníka alebo majiteľa webu budú zaujímať hlavne čísla, grafy a vyhodnotenia, zatiaľ čo webmaster či programátor sa potrebuje uistiť, že všetky kódy a scripty sú nahodené správne a po ceste z webu do grafov nedochádza k strate cenných dát. A práve tieto dva odlišné pohľady určujú, na čo sa „markeťák“ vs. webmaster potrebujú v rámci webovej analytiky zamerať.

Pohľad „markeťáka“

Marketingový pracovník potrebuje vidieť čísla, potrebuje im vedieť porozumieť a hlavne ich správne vyhodnotiť. Tu je niekoľko metrík alebo štatistík, ktoré by mohli zaujímať marketingového pracovníka e-shopu alebo akéhokoľvek e-commerce webu:

Položka Popis
Site search Zistiť, po ktorých kľúčových slovách v internom vyhľadávaní je najvyšší exit rate – optimalizovať obsah pre tieto slová alebo relevanciu vyhľadávania.
Zistiť, ktoré slová ľudia na webe hľadajú a podľa toho vytvárať obsah webu.
Bounce rate for keywords Zistiť, na ktoré slová z vyhľadávania je najvyšší bounce rate a optimalizovať ich cielenie alebo obsah landing page.
Bounce rate for pages Zistiť, ktoré landing pages majú vysoký bounce rate a optimalizovať ich relevanciu a obsah.
Exit rate for pages Zistiť, ktoré landing pages majú vysoký exit rate a optimalizovať ich call to action prvky.
Conversion value per keyword Zistiť, ktoré kľúčové slová z vyhľadávania majú veľmi nízke conversion value a optimalizovať kampane alebo obsah.
Webmaster tools – CTR and  bounce rate for keywords in SERP Zistiť, na ktoré kľúčové slová sa web zobrazuje v SERP na Google a zároveň má veľmi nízke CTR z týchto slov – optimalizácia meta title a description.
Browser type/screen resolution Zistiť, z ktorých prehliadačov chodia ľudia na web, a skontrolovať správne zobrazovanie sa/rozlíšenie obrazoviek.
Mobile devices ratio Zistiť podiel prístupov na web z mobilov a zistiť kompatibilitu, rýchlosť načítavania a správne zobrazovanie sa.
User custom variables Zistiť, ako konvertujú prihlásení vs. neprihlásení (registrovaní vs. neregistrovaní) užívatelia na web/Facebook.
Brand monitoring Identifikovať dôležité zdroje návštevnosti z pohľadu brandu (zdroje návštev, kde sa spomína brand).
Site speed – slow pages Identifikovať problémové stránky z hľadiska rýchlosti načítavania alebo zistiť problémy pri rýchlosti načítavania v rôznych prehliadačoch či zariadeniach.
E-commerce funnels – exit rate Analyzovať e-commerce funnels a identifikovať problémy v nákupnom procese.

Pohľad webmastera

Technicky orientovaný človek má zasa za úlohu zabezpečiť, že meracie kódy a všetky potrebné scripty budú nasadené tak, aby štatistikám neušla ani jedna návšteva, konverzia či meraný cieľ. Nie je to vždy jednoduché, najmä, ak má CMS systém pre e-shop veľmi komplikovane riešené premenné v databáze a funkcie e-commerce sa musia volať cez e-shopový script bez priameho nasadenia na webe.
Taktiež sa stáva, že e-shop sa skladá z niekoľkých sekcií CMS a každá potrebuje nasadzovať kódy samostatne, kde môžu vzniknúť problémy. Taktiež je potrebné nasadzovanie kódov pre meranie eventov.
Sčasti tieto problémy vyrieši Google Tag Manager. Veci, ktoré by mohli webmastera v rámci nastavení a meraní zaujímať:

Položka Popis
Site search Nastavenie monitoringu interného vyhľadávania na stránke
Goals tracking Nastavenie merania cieľov na stránke, ako napr. vyplnený formulár, stiahnutý dokument i odoberanie RSS, počet klikov zvolenej hyperlinky a pod. 
Google Adwords  integration Integrácia systému Google Adwords a prepojenie štatistík
Filters setup Nastavenie filtrov pre odfiltrovanie návštev zo strany zamestnancov alebo inak definovanú filtráciu dát
Google Webmaster tools  integration Integrácia služby Webmaster tools pre dodatočné štatistiky vyhľadávania na Google a interakcie ľudí s webom vo výsledkoch vyhľadávania
Google Analytics reporting  & alerts Nastavenie pravidelného zasielania reportov a upozornení pri neštandardných výkyvoch (v návštevnosti, konverziách a pod.)
E-commerce setup help Konzultácie pri implementácii e-commerce funkcie pre podrobný monitoring a reporting finančných a produktových položiek pre e-shopy