Analytické nástroje často nedokážu priradiť k jednému používateľovi, ktorý pristupuje na váš web z rôznych zariadení alebo prehliadačov, jedno ID. To znamená, že v nástroji Google Analytics môže byť tento používateľ ako 3 4 rôzni používatelia. Stačí, ak si odstráni cookies z prehliadača a nový user je na svete. 

Ak váš web umožňuje používateľom, aby sa prihlásili do svojho profilu resp. máte CRM systém, v ktorom sa vám zbierajú leady, či iné údaje používateľov, máte možnosť priradiť ku každému z nich jedinečné ID. To vám umožní pohľad na presnejšie dáta, objednávky, vzťahy medzi zariadeniami a interakcie v rámci viacerých relácií/sessions.

Ak sa pozeráte na metriky v Google Analytics, musíte si uvedomiť, že počet používateľov nepredstavuje reálny počet ľudí, ktorí navštívili váš web. Toto číslo predstavuje počet rôznych prehliadačov, z ktorých používatelia na váš web prišli. Keď používateľ príde na web prvýkrát, Google Analytics mu priradí jedinečné client ID, ktoré sa uloží do cookies. Dáta tohto používateľa sa v Google Analytics kumulujú a vďaka tomu vidíme jeho správanie na webe.

Akonáhle sa však tento používateľ prihlási z iného zariadenia, iného prehliadača, alebo si vymaže cookies a opätovne príde na váš web, Google Analytics ho berie ako ďalšieho používateľa. Preto sú dáta nepresné. Toto všetko však môžete ovplyvniť použitím funkcie User ID. Funkciou User ID v službe Google Analytics docielime spojenie dát jedného používateľa z rôznych zariadení (mobil, tablet či počítač) a získame tak lepšie prehľady, lifetime value a iné hodnotné dáta.

User ID nám umožní priradiť unikátne ID pre konkrétneho používateľa a priradí k nemu všetky interakcie z rôznych zariadení. Získame tak prehľad nielen používateľov a ich správania sa, ale aj ale aj prehľady metrík ako akvizícia podľa zariadení, cesty zariadení a prekrývanie zariadení.

#1 Nastavenie v GA

V prvom rade je potrebné povoliť v Google Analytics prehľad User ID. Stačí, keď sa prihlásite do vášho účtu Google Analytics a v nastaveniach na úrovni „Property/vlastníctva” otvoríte nastavenie User ID, ktoré následne povolíte.

Povoleniu predchádzajú pravidlá User ID, s ktorými musíte súhlasiť. V ďalšom kroku sa zobrazí kód s pokynmi pre nastavenie User ID.

Napokon treba potvrdiť a vytvoriť User ID spolu s novým zobrazením User ID view. Spolu s ním môžete vytvoriť aj nový prehľad. Rôznych User ID zobrazení môžete vytvoriť viacero, avšak vždy len ako nové zobrazenie. Štandardné zobrazenie nemôžete meniť na User ID a naopak.

Nasleduje nastavenie odosielania User ID cez Google Tag Manager.

#2 Nastavenie v GTM

Aj pri User ID je dôležité GDPR, preto user ID nemôže byť akákoľvek osobná informácia. Musí ísť o jedinečný identifikátor, ktorý musí byť generovaný na vašom webe CRM systémom, buď ako číslo používateľa (napr. 1574896), alebo ID v podobe čísel a písmen (napr. 158agf589). Nemôže ním byť napríklad e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Existuje viacero metód, ako dostať User ID z dát. Najjednoduchšou z nich je zaslať požiadavky web developerovi, ktorý ID používateľa pošle do data layera (dátovej vrstvy webu), z ktorej následne viete túto informáciu vytiahnuť v GTM, napríklad pomocou nasledovného skriptu.

Odosielanie User ID cez DataLayer

V nástroji Google Tag Manager (GTM) treba postupovať nasledovne. Vytvoríte premennú User ID a upravíte nastavenia Google Analytics, ktoré máte v GTM.

  • Data Layer Variable

Vytvoríte premennú dátovej vrstvy, tzv. data layer variable. V sekcii premenné pridáte novú premennú. Do názvu zadáte názov, ktorý zodpovedá ID názvu v data layer vášho webu. V našom prípade je to „userId”, ako je názov v premennej z data layera. Je dôležité zachovať veľké a malé písmená, aby nedošlo ku chybám.

Tí  pokročilejší si môžu odosielanie User ID nastaviť aj cez 1st party cookie, podľa článku od Sima Ahavu.

  • Field & Dimension

Ďalej je potrebné upraviť značku Google Analytics, ktorú už pravdepodobne máte v GTM. Stačí si otvoriť danú značku primárneho nastavenia Google Analytics kódu a pridať do sekcie „polia na nastavenia/Field” názov a hodnotu poľa. Hodnota poľa predstavuje názov premennej, ktorú ste v GTM vytvorili.

Aby ste mohli sledovať dáta User ID aj pomocou dimenzie v Google Analytics, odporúčam vám doplniť vlastnú dimenziu v nastavení značky Google Analytics. Stačí pridať do sekcie „dimenzie” Index -1 (prípadne index, ktorý máte voľný) a opäť premennú hodnoty dimenzie, ktorou je v našom prípade názov premennej User ID. Nezabudnite potom túto vlastnú dimenziu vytvoriť aj v Google Analytics. Vytvoríte ju na úrovni vlastníctva – Custom definitions – Custom Dimension.

Rovnako zmeníte aj premennú Google Analytics, aby sa hodnoty User ID odosielali pri každej interakcii používateľa so stránkou. Stačí, ak upravíte premennú v GTM, v ktorej je konštanta Google Analytics kódu. Opäť doplňte názov poľa a jeho hodnotu podľa premennej User ID a nezabudnite ani na dimenziu.

Samozrejme, existujú aj iné metódy získania User ID z vášho webu. Napríklad pomocou už existujúcej cookie, premennej v JavaSript, vytiahnutím ID z url adresy alebo metódou DOM Scraping, pri ktorej musí byť vaše ID zobrazené na webe ako objekt.

Najjednoduchšou metódou je vytvorenie spomínanej premennej ID a odosielanie tejto premennej do dataLayer.

  • Kontrola

Po vytvorení predchádzajúcich premenných a kódov si skontrolujte vaše zmeny na webe pomocou preview módu GTM alebo Google Tag Assistant. Skontrolujte, či sa user ID správne odosiela a má správny formát. Rovnako si overte prehľady v User ID zobrazení v Google Analytics a teda to, či sa do neho odosielajú dáta.

Nezabúdajte na GDPR! Keď chcete zbierať tieto dáta, či už pre vlastné alebo marketingové účely, je nutné, aby s tým súhlasili používatelia, ktorých sa to týka. Stačí, keď máte na webe umiestnenú GDPR lištu, ktorá obsahuje žiadosť so súhlasom o sledovaní údajov a používateľ ju následne potvrdí.

#3 Ako používať User ID

V prvom rade sa ubezpečte, že odosielanie dát Used ID funguje :). Potom v zobrazení prehľadov prejdite do časti Publikum a vyberte položku Prieskumník používateľov/User Explorer. Ak je všetko nastavené správne, mali by ste vidieť tabuľku s nasledovnými dátami. User ID stĺpec je odlišný ako Client ID, ktorý bežne vidíte v štandardnom zobrazení. Hodnoty predstavujú reálne čísla pre konkrétnych používateľov.

Taktiež môžete zistiť, koľko používateľov vášho webu má pridelené User ID.

V hlavnom zobrazení Google Analytics v časti Publikum -> Správanie nájdite Prehľad pokrytia ID používateľa. Ak sa dáta User ID zbierajú správne, môžete analyzovať správanie používateľov zobrazením User ID. Používatelia s prideleným User ID často konvertujú lepšie.

Vďaka user ID si viete pozrieť dáta ako cross device, device path a acquisition device. Tieto dáta vám pomôžu pri optimalizovaní kampaní či vytváraní reklám. V konečnom dôsledku vám a vašim klientom pomôžu zvýšiť predaj a vyťažiť z dát čo najviac.

Prekryv zariadení = Cross Device 

Vďaka tomuto prehľadu zistíte, aký je percentuálny prekryv zariadení, z ktorých používatelia prichádzajú na váš web.

Cesta zariadení = Device Path

Pomocou path device môžete získať informácie o tom, aké zariadenia používajú používatelia pri rôznych interakciách s vaším webom. Môžete napríklad zistiť, či používatelia vykonávajú transakciu na mobilných zariadeniach alebo počítačoch. Tieto dáta vám môžu pomôcť aj pri identifikovaní problémov (keď napríklad nie je váš web responzívny a user friendly pre mobilné zariadenia).

Akvizičné zariadenie = Acquisition Device

Vďaka tomuto prehľadu viete zistiť, ktoré zo zariadení je akvizičným nástrojom pri získavaní používateľov.

Verím, že ak sa trápite s nastavením User ID rovnako ako som sa trápila prvýkrát ja, tak vám tento článok aspoň trochu pomôže. 🙂