Tento videoblog súvisí s Visibility, ale chcem ju využiť len ako príklad. My ako agentúra máme pobočku v Bratislave, ktorá funguje od samotného vzniku firmy – od roku 2009.

Druhú pobočku máme v Prahe, ktorá funguje približne 5 rokov. My sme pobočku zakladali odtiaľto zo Slovenska. Najprv sme tu mali najatých niekoľkých ľudí, potom sme vzali lokálneho spoločníka.

Bratislavské a pražské tímy sme nemali prepojené – od začiatku to boli oddelené tímy, ktoré mali svojich klientov a ktoré si žili svojím životom.

Potom prišlo k prvému redizajnu webu a začali sme sa spoločne dohadovať o tom, kto má akú predstavu, ako by mala stránka vyzerať. U nás sme mali predstavu viac umeleckú, zatiaľ čo v Čechách to bolo postavené na výkone, veľkých písmenách,…Dohady trvali veľmi dlho, až sme si povedali, že sa nejaká stránka nasadí a uvidíme, ako to bude fungovať.

Zistili sme, že mentalita slovenského a českého tímu je rozdielna, keďže vznikli úplne samostatne od seba. V oboch tímoch sú úplne iní ľudia a iná firemná kultúra. Aj napriek tomu, že firma je jedna a snažíme sa vymieňať si čo najviac informácií a čo najviac spoločných tém.

Neskôr sme začali zvažovať zmenu firemnej identity. Naše staré logo malo temné farby a neodzrkadľovalo to, akí sme a akí chceme byť. Začali sme zvažovať, ako našu firemnú identitu uchopiť.

Vtedy sme znovu zistili, že sa naše názory s pražským tímom nezhodujú. Výsledkom je, že slovenská Visibility má inú firemnú identitu ako česká. No a tento videoblog by mal byť práve o tom, či to je dobrý krok a ako sme k tomu dospeli.

Firemná kultúra

Ako som spomínal, sme oddelené tímy, ktoré majú trošku iné zmýšľanie. S týmto odlíšením sa stretáva mnoho firiem, hlavne korporátnych a multikultúrnych, ktoré majú pobočky v rôznych krajinách. Firemná kultúra je tým prvým bodom, na ktorý treba prihliadať.

Výnimkou je napríklad Google, kde ľudia chodia medzi jednotlivými pobočkami a spolupracujú. Nemôže sa stať, že pražská pobočka rieši svoju agendu, do ktorej nie je zakomponovaná dublinská pobočka a podobne. Ak tímy nie sú úzko prepojené, skôr sa treba vybrať rozdielnym smerom.

Spolupráca vs. diktát

My ako väčšia pobočka by sme mohli tej menšej českej nadiktovať novú firemnú kultúru, čo sa v praxi veľakrát deje. Firemná identita vzniká úplne hore a potom sa roluje naprieč krajinami a pobočkami. Stáva sa, že malá odnož globálnej firmy na Slovensku má nadiktované nové logo, nový web, nové korporátne farby. A oni možno vôbec netušia, ako to celé vzniklo a prečo to musia používať. Nie sú s tým stotožnení.

My sme si povedali, že nechceme ísť týmto smerom. Sme príliš malí na to, aby sme niečo iným diktovali.

Veľká vs. malá firma

Zjednotenie firemnej identity prejde vo veľkej firme jednoduchšie. Je to predsa už kolos, ktorý treba organizovať a manažovať. No asi by neprešlo to, keby si každá lokálna pobočka medzinárodnej firmy začala diktovať podmienky a chcela svoju identitu.

My sme celkom malá firma a myslíme si, že je to viac o komunikácii a spolupráci, aby boli všetky strany šťastné. Tým pádom sme sa rozhodli, že nám to v tomto momente neuškodí. Ak by sme sa rozrástli do globálnej firmy, samozrejme, potom o tom budeme znovu diskutovať. 🙂 Zatiaľ to však žiadnu bariéru či problém nepredstavuje.

Obchodná synergia

Mať rozdielnu firemnú identitu môže znamenať aj negatívne vplyvy z pohľadu obchodnej synergie. Ak sa firma snaží pôsobiť rovnako na všetkých trhoch, je divné, ak za klientom prídu ľudia z jednej pobočky a majú iné vizitky a prezentačné templaty ako tí z druhej pobočky. Aj napriek tomu, že u nás občas spolupracujú oba tímy, vždy to ide iba pod jednou z identít a značiek. Nepredstavuje to žiaden problém.  

Ak sa niektorá z týchto 4 vecí, ktoré som spomínal, nezmenia, tak myslím, že to môže fungovať aj do budúcnosti. Tento videoblog mal byť akousi ukážkou experimentu alebo iného pohľadu na firemnú identitu. Dajte pokojne vedieť, ak ste niečo podobné riešili, ako to u vás dopadlo. 🙂