user dataKeď sa bavíme o SEO a faktoroch, ktoré ovplyvňujú pozície stránok vo výsledkoch vyhľadávania, spomenieme väčšinou spätné odkazy či on page faktory, ale na user data sa často úplne zabúda, pritom svoj význam určite majú.

User data alebo ak chcete užívateľské dáta je vlastne niekoľko hodnôt, ktoré generujú samotní užívatelia svojim správaním sa pri vyhľadávaní a tieto sú následne použité pre zoraďovanie výsledkov pri ďalších hľadaniach. Čo je asi najdôležitejšie na celom tomto koncepte je fakt, že prispôsobené výsledky vyhľadávania sa nezobrazujú len samotnému užívateľovi, ale údaje od neho sú potom neskôr použité aj pri globálnom zoraďovaní výsledkov pre všetkých ľudí, ktorí niečo vyhľadávajú.

Ale aby sme len nechodili okolo horúcej kaše, spomeňme veličiny, o ktorých je vlastne tento článok. V prvom rade je to bounce rate (miera odchodov) tej ktorej stránky pri návteve užívateľov zo SERPu. Ak má niektorá stránka veľmi vysoký bounce rate na určité kľúčové slovo z výsledkov vyhľadávana, tak pravdepodobne neponúka to, čo by tam užívatelia očakávali alebo je inak pre nich neatraktívna, čo je jednoznačne signál napríklad pre Google, aby ju nabudúce neponúkal na popredných pozíciách.

Dôležitým užívateľským údajom je aj CTR (miera prekliku) z výsledkov vyhľadávania, ak má niektorý z výsledkov výrazne nižšie CTR ako iné v jeho okolí, pravdepodobne ľudia na takýto výsledok nechcú kliknúť (z akéhokoľvek dôvodu od zle nazvaného projektu, nerelevancie až po nevyplnené meta description či meta title) a preto by sa na popredných pozíciách na toto slovo (slová) nemal ďalej zobrazovať.

Síce menej, ale určite významné sú aj ďalšie dve metriky a to konrétne čas, ktorý ubehol od momentu, keď užívateľ klikol na výsledok v SERPe až po jeho návrat naspäť do SERPu a potom jeho ďalšie kroky– teda kde klikol ďalej a ktoré stránky si pozrel následne.

Nehovoríme, že user signals majú veľkú váhu pri zoraďovaní výsledkov vyhľadávania, ale svoje miesto v zložitých algoritmoch vyhľadávačov určite majú, čo bolo už niekoľkokrát potvrdené aj zástupcami Bingu či Googlu. Preto je veľmi dôležité sledovať viacej metrík pri optimalizácii, nie len pozície alebo návštevnosť, čo je dosť častá chyba mnohých marketérov.