Spoločnosť Meta spustila nový jazykový model LLaMa Chat, ktorý sa stal konkurentom Chatu GPT. 

LLaMa chat je technológia chatbota s umelou inteligenciou (AI), ktorá dokáže spracovať vašu požiadavku a vygenerovať odpoveď. Je založená na základe otvoreného zdrojového kódu, ktorý sa bude zlepšovať prostredníctvom ľudskej spätnej väzby.

Ako funguje Llama chat
Zdroj: https://huggingface.co/blog/llama2

 Podľa spoločnosti Meta, chat LLaMa bol navrhnutý na zmiernenie toxických a nepresných informácií. Uvádza, že ide o najnižšiu úroveň toxicity spomedzi všetkých porovnávaných modelov. 

 LLaMa chat je konkurentom Chatu GPT, no podľa viacerých špecialistov ešte nie je na úrovni GPT-3.5, a to najmä kvôli slabým schopnostiam kódovania.

 Dokonca aj samotná spoločnosť Meta priznala, že Llama 2 zaostáva za modelmi ako GPT-4 napriek tomu, že sa blíži k modelu GPT 3.5. 

 Najväčšou výhodou, ktorú má technológia LLaMa, je najmä to, že ide o otvorený zdroj, ktorý dáva možnosť nezávislým výskumníkom ho neustále zlepšovať a dolaďovať. 

 To znamená, že organizácie a vývojári, ktorí hľadajú otvorenejší prístup k vývoju AI, sa v budúcnosti môžu obrátiť práve na spoločnosť Meta.

Zdroj: https://www.techopedia.com/metas-llama-2-vs-openais-chatgpt-is-it-over-for-chatgpt