SERPSociálne médiá, Facebook, Twitter, stále čítame a počúvame to isté dokola. Tieto slová v spojení so slovami ako fenomén sú jednoducho v trende. Ich rozšírenie, popularita a aktuálnosť ich robí dôležitými aj pre potreby optimalizácie pre vyhľadávače.

SEO je v hlavách ľudí zafixované v zmysle, že sa nejaká stránka optimalizuje tak, aby bola čo najvyššie v SERPe na určené kľúčové slová, prípadne aby sa globálne zvyšovala organická návštevnosť stránky. Málokto si však uvedomuje, že SEO dnes môže znamenať aj niečo viac ako poziciovanie hlavnej stránky.

V dnešnej dobe má veľa firiem profil na Facebooku, Twitteri či LinkedIn, prípadne pridružené špecializované blogy, internetové fóra či microsites pre produkty a služby. Toto všetko je obrovské portfólio webových stránok, ktoré treba brať tiež do úvahy a ak podnikáte na internete, nevyužiť ich silu by bolo škoda.

Jednak tým získavate ďalšie spätné odkazy pre hlavnú stránku, budujete pre seba ďalší obsah (alebo user generated content) a čo je tiež dôležité, tieto podporné weby a profily viete optimalizovať tak, aby sa objavovali na Vami zadané slová vo vyhľadávaní, čím dokážete zasiahnuť ešte väčšie množstvo potencionálnych klientov, eliminujete možné negatívne výsledky vo vyhľadávani (napr. pri zadaní názvu Vašej spoločnosti) a dávate najavo fakt, že internetom žijete, že ste tam kde Vaši zákazníci a že s ľuďmi dokážete efektívne a priamo komunikovať.

SEO a sociálne siete sa neustále viac a viac prepojujú a v blízkej dobe sa optimalizácia stránok bez takýchto profilov bude robiť asi len ťažko..