Definícia

Pojem životopis pochádza z latinského slovného spojenia curriculum vitae (preto aj skratka CV), ktoré znamená beh života. Je to základný písomný dokument, ktorý slúži na opis vzdelania, pracovných skúseností a zručností, ktorý tvorí prílohu k reakcii na pracovné miesto. Jeho cieľom je osloviť potenciálneho zamestnávateľa a získať pracovné miesto. 

Popis

V súčasnosti sa najčastejšie používa štruktúrovaný životopis. Namiesto celých viet ponúka prehľad o vzdelaní, skúsenostiach a zručnostiach jednotlivca v bodoch, vďaka čomu má možný zamestnávateľ rýchly prehľad o tom, či je daný kandidát vhodný na ponúkané pracovné miesto. Na internete existuje niekoľko šablón, dokonca je možné dať si vypracovať životopis profesionálom, no ak sa rozhodnete zostaviť si ho sami, je potrebné postupovať podľa určitej štruktúry:

  • Osobné údaje – titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail by mali byť zvýraznené, vďaka čomu si vás personalista môže lepšie zapamätať. E-mail by nemal obsahovať žiadne prezývky, zdrobneniny či iné zvláštne slová, ktoré by mohli vyvolať dojem neprofesionality. Súčasťou osobných údajov môže byť aj odkaz na sociálne siete, napr. LinkedIn – odborný kariérny portál. 
  • Fotografia – nie je povinná, avšak vďaka nej sa človek stane zapamätateľnejším. Fotografia má byť aktuálna, môže byť aj s úsmevom. Je potrebné sa vyhnúť rôznym voľnočasovým či dovolenkovým fotkám. 
  • Vzdelanie – začína sa vždy od najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Do tejto časti sa zapisujú aj školenia a kurzy.
  • Pracovné skúsenosti – je potrebné ich zoradiť chronologicky, začína sa od najaktuálnejšej. 
  • Zručnosti a znalosti – jazykové znalosti sa zapisujú v štandardizovanom znení A1, A2, B1, B2, C1, C2. Počítačové znalosti (programy) sa hodnotia v škále začiatočník – expert. 
  • Iné – napr. typ vodičského preukazu, soft skills či záujmy.

Aj napriek tomu, že cieľom štruktúrovaného životopisu je prehľadnosť a jasnosť, vždy môžeme svoj životopis vylepšiť tak, aby oslovil potencionálneho zamestnávateľa. Zaujímavá grafická úprava, priloženie fotografie, sústredenie sa na širší popis predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností, ktoré by boli prínosom pre nové pracovné miesto či vlastné aktivity, ktoré by boli prínosom pre zamestnávateľa, sú možnou formou ako zaujať.

K životopisu sa veľmi často pripája aj motivačný list.

Tooly na životopis

Vytvoriť si designový životopis vám môžu pomôcť aj nástroje, napr. CV creator od Kickresume.

Príklad

V prípade vytvárania životopisu na pracovnú pozíciu v marketingovej agentúre je vhodné venovať sa obšírnejšie vzdelaniu a pracovným skúsenostiam, ktoré môžu byť prínosom pre tento odbor. Ak sú pracovné skúsenosti veľmi široké, stačí napr. gastro či prácu za pásom vo výrobe spomenúť len jednou vetou a venovať sa širšie napr. skúsenostiam v grafickom štúdiu či inom príbuznom odbore.