Definícia

Zelený marketing (alebo udržateľný marketing) zahŕňa procesy, ktoré slúžia na propagáciu produktov alebo služieb s environmentálnou výhodou. Môžu byť sami o sebe šetrné k životnému prostrediu alebo môžu byť vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Popis

Zelený marketing je súčasťou klasického marketingu alebo online marketingu a takisto zahŕňa všetky potrebné aktivity. Ide o jednu z najnovších a najnáročnejších foriem marketingu súčasnosti, ktorá sa týka najmä činností, v ktorých prebieha výroba, propagácia, reklama a recyklácia produktov šetrných k životnému prostrediu.

Možno ho vnímať ako postoj, ktorý komunikuje efektívnu podporu kvality a sociálnych aktivít tým, že ide nad rámec spokojnosti spotrebiteľov, ale zároveň zdôrazňuje priaznivú podporu životného prostredia a spoločnosti ako celku. Táto časť marketingu teda zahŕňa širokú škálu aktivít, ako napríklad:

  • úpravu produktu,
  • zmeny vo výrobnom procese,
  • zmeny balenia,
  • úpravu reklám,
  • výrobu udržateľným spôsobom,
  • absenciu toxických materiálov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu,
  • výrobu z recyklovaných materiálov alebo z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať,
  • výrobu z obnoviteľných materiálov,
  • bez nadmerného balenia,
  • návrhy, aby sa produkty dali opraviť a nemuseli sa vyhadzovať.