Definícia

Zákaznícky servis je služba, ktorá sa zameriava na poskytovanie rád a riešenie problémov zákazníkov. Je neoddeliteľnou súčasťou každej kvalitnej spoločnosti, ktorá dbá o svojich klientov.

Popis

Zákaznícky servis predstavuje strategický prístup zameraný na uspokojenie potrieb a očakávaní zákazníkov prostredníctvom poskytovania pomoci, podpory a riešenia ich problémov.

Ide o viac ako len o odpoveď na otázky alebo riešenie sťažností. Je to prostriedok na vytvorenie pozitívnej skúsenosti, ktorá sa odzrkadľuje v lojalite zákazníkov a ich dlhodobom vzťahu so spoločnosťou.

Zákaznícky servis sa dotýka viacerých aspektov podnikania, vrátane marketingu, predaja, komunikácie a budovania značky.

Zahŕňa širokú škálu činností, ako sú:

  • personálne interakcie,
  • telefónne a online podporné služby,
  • riešenie sťažností,
  • vrátenie a výmena tovaru,
  • zákaznícke prieskumy,
  • spätná väzba.

Významnou súčasťou efektívneho zákazníckeho servisu je aj kontinuálne vzdelávanie a školenie personálu, aby bol schopný primerane a efektívne reagovať na rôzne situácie a zákaznícke potreby. Správny prístup k zákazníkom môže viesť k budovaniu silnej zákazníckej základne, pozitívnemu reputačnému obrazu a dlhodobému úspechu podniku.