Definícia

Wi-fi je označením pre bezdrôtové lokálne pripojenie na internet. Je skratkou pre spojenie „wireless fidelity“, ktoré označuje bezdrôtové siete (WLAN) spĺňajúce isté štandardy parametrov a schopností sietí. Ide o technológiu, ktorá umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi rôznymi zariadeniami, ako sú počítače, mobilné telefóny či tablety.

Popis

Začiatky wi-fi siahajú do roku 1991 a spájajú sa s efektivizáciou vtedajších pokladničných systémov. Jej potenciál uchopila najmä spoločnosť Apple, ktorá v roku 1999 predstavila trhu malý prenosný počítač s podporou pripojenia na wi-fi – laptop iBook G3.

Wi-fi funguje na princípe rádiových vĺn, ktoré sa pohybujú medzi (vaším) zariadením a smerovačom, ktorý zariadeniu sprostredkúva jednoduché pripojenie na internet. Aby dokázalo zariadenie spracovať vysielaný signál, musí byť vybavené bezdrôtovým adaptérom, resp. musí byť uspôsobené na prijímanie signálu – súčasné zariadenia sú takto vybavené už automaticky. 

V prípade domácich a pracovných sietí sa osvedčuje zabezpečenie siete heslom – dôvodom je najmä zvýšenie bezpečnosti používateľov siete, ako aj oklieštenie množstva ľudí, ktorí sa budú môcť k sieti pripojiť (a znižovať jej výkonnosť).

Zistite, ako zmerať rýchlosť vášho internetu alebo Čo je to internet, ako funguje a aká je jeho história v článku nášho SEO team leadra Jara Urama.