Definícia

Vodoznak je informácia, ktorá je dodatočne vložená do digitálnych výstupov. Vodoznak sa používa na ochranu autorských práv. Najčastejšie sa s ním stretneme v digitálnom svete. Ak je vodoznak do výstupu zakódovaný, nie je možné ho jednoducho odstrániť, pretože nepoznáme algoritmus, ktorým bol pridaný.

Popis

Vodoznak funguje na princípe ukladania dodatočných informácií do digitálnych fotografií, zvuku, videí a iných výstupov. Najčastejšie má formu názvu spoločnosti, mena autora alebo samotného loga. Keď niekto váš výstup použije, na základe vodoznaku, ktorý je viditeľný, je hneď jasné, kto je autorom.

Rozlišujeme aj pojem digitálny vodoznak. Ide o druh značky, ktorá je ukrytá a vložená do signálu tolerantného voči šumu, ako audio, video a obrazové dáta. Pri digitálnom vodoznaku sa informácie ukrývajú do nosného signálu. Slúžia na overenie pravosti nosného signálu alebo na zobrazenie identity jeho vlastníkov. Najčastejšie sa digitálny vodoznak používa na sledovanie autorských práv a na overovanie pravosti bankoviek. 

Digitálne, ale aj fyzické vodoznaky sú často vnímateľné iba za určitých podmienok, napríklad s pomocou konkrétneho algoritmu. Ak však digitálny vodoznak skresľuje nosný signál tak, že je ľahko rozpoznateľný, potom sa považuje za menej efektívny. Klasický vodoznak môžete použiť na obrazové média, ako obrázky alebo video, zatiaľ čo pri digitálnom vodoznaku môže byť signál zvuk, obrázky, video alebo 3D modely. Jeden signál, teda materiál, ktorý potrebujeme zakódovať, môže niesť súčasne viacero vodoznakov. Ich výhoda je, že nemenia celkovú veľkosť výstupu, preto je niekedy ťažšie rozpoznateľné, že ich súbor obsahuje.  

Digitálny vodoznak sa používa aj pri dohľadávaní zdrojov pri kopírovaných súboroch. Vodoznak sa pridá do digitálneho signálu v každom bode jeho distribúcie. Preto, ak sa nájde akákoľvek kópia súboru, na základe vodoznaku sa dohľadá jej autor. Táto technika sa používa hlavne pri vyhľadávaní zdrojov nelegálne kopírovaných a distribuovaných filmov.