Definícia

Virtuálny asistent je softvér, ktorý má schopnosť interakcie s používateľom prostredníctvom hlasových príkazov, textových správ alebo iných vstupov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť pomoc a vykonávať úlohy v súlade s požiadavkami používateľa.

Popis

Vďaka virtuálnemu asistentovi sa nám otvárajú nové možnosti efektívnej a automatizovanej komunikácie.

 Virtuálny asistent používa umelú inteligenciu na pochopenie a interpretáciu ľudských požiadaviek. Jeho schopnosti môžu zahŕňať odpovedanie na otázky, vykonávanie úloh, poskytovanie informácií alebo dokonca plnenie komplexnejších úloh, ako je správa kalendára alebo riadenie domácnosti.

 Virtuálni asistenti stále prechádzajú vývojom a pridávajú nové funkcie, ktoré zlepšujú našu interakciu s technológiou. Vďaka nim je naša digitálna skúsenosť plynulejšia a efektívnejšia a virtuálny asistent sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou našich moderných životov.

Príklad

Virtuálni asistenti, ako napríklad Amazon Alexa, Google Assistant alebo Siri od Apple, sú schopní odpovedať na otázky, vykonávať jednoduché úlohy a integrovať sa s inými zariadeniami.

 Virtuálny asistent v podobe chatbota sa často využíva na webových stránkach alebo v mobilných aplikáciách na poskytovanie okamžitej zákazníckej podpory a odpovedí na otázky.

 Nástroje ako Smart Compose od Google či Clippy od Microsoftu sa snažia predpovedať a doplniť text vo vašich e-mailoch, aby ste boli ešte produktívnejší alebo predišli gramatickým chybám.