Definícia

Úložisko je zariadenie alebo médium, ktoré sa používa na ukladanie a správu dát. Je kľúčovou súčasťou informačných technológií a digitálnych systémov, pretože umožňuje uchovávanie, prístup a správu dát.

Popis

Úložisko je dôležité pre každodenné fungovanie osobných počítačov, mobilných zariadení, serverov a cloudových služieb. Umožňuje efektívne spravovať dáta, zálohovať informácie a zabezpečovať prístup k potrebným údajom kedykoľvek a kdekoľvek.

Poznáme 3 typy úložísk:

1. Fyzické úložiská:

  • Pevné disky (HDD): Mechanické zariadenia s rotačnými diskami, ktoré ukladajú dáta magneticky.
  • SSD (Solid State Drives): Úložiská bez pohyblivých častí, ktoré používajú flash pamäť pre rýchlejší prístup k dátam.
  • Optické disky: CD, DVD alebo Blu-ray disky, ktoré používajú laserovú technológiu na zápis a čítanie dát.
  • USB kľúče: Prenosné zariadenia s flash pamäťou, vhodné na prenos a zálohovanie dát.
  • Pamäťové karty: Malé úložné médiá používané v zariadeniach ako fotoaparáty, telefóny a tablety.

2. Digitálne (cloudové) úložiská:

  • Cloudové úložiská: Služby ako Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive a ďalšie, ktoré umožňujú ukladanie dát na vzdialených serveroch, pričom dáta sú prístupné cez internet.
  • Dátové centrá: Veľké zariadenia, ktoré poskytujú fyzický priestor a infraštruktúru pre ukladanie veľkého množstva digitálnych dát pre organizácie a spoločnosti.

3. Externé úložiská:

  • Externé pevné disky a SSD: Prenosné úložiská, ktoré sa pripájajú k počítaču alebo iným zariadeniam cez USB alebo iné porty.
  • NAS (Network Attached Storage): Úložiská pripojené k sieti, ktoré umožňujú prístup k dátam pre viaceré zariadenia v sieti.