Definícia

Dropbox je cloudová platforma slúžiaca na ukladanie a zdieľanie súborov online. Založená bola v roku 2007 s úmyslom vytvoriť online úložisko, ktoré by používateľom umožnilo ukladať súbory tak, aby boli dostupné z rôznych zariadení pripojených k internetu. 

Hlavnou výhodou online cloudovej služby je zálohovanie súborov a predchádzanie ich strate v prípade používania dátového zariadenia.

Popis

Medzi kľúčové funkcie Dropboxu patria:

Ukladanie súborov: Používatelia môžu na úložisko nahrávať súbory akéhokoľvek formátu (napr. dokumenty, fotografie, videá, atď.).

Synchronizácia zariadení: Dropbox umožňuje synchronizáciu uložených súborov naprieč rôznymi zariadeniami (počítače, smartfóny, tablety), čím umožňuje prístup k súborom odkiaľkoľvek.

Zdieľanie súborov: Používatelia môžu zdieľať svoje súbory s ostatnými osobami prostredníctvom odkazov a priamych pozvánok na spoluprácu. 

Online spolupráca: Dropbox umožňuje viacerým používateľom pracovať na rovnakých súboroch súčasne.

História súborov: Funkcia umožňuje sledovať históriu zmien a obnovovať staršie verzie súborov.