Definícia

Trójsky kôň je druh počítačového malvéru alebo softvéru, ktorý sa na prvý pohľad javí ako neškodný alebo užitočný, avšak v skutočnosti obsahuje škodlivý kód schopný poškodiť alebo zhromažďovať informácie bez vedomia používateľa.

Popis

Aké sú riziká Trójskeho koňa?

  • Strata dôverného obsahu: Trójske kone môžu zhromažďovať a odosielať dôverné údaje bez vedomia používateľa.
  • Poškodenie systému: Môžu spôsobiť trvalé poškodenie počítačového systému alebo siete.
  • Zneužitie prostriedkov: Trójske kone môžu využívať zdroje počítača na nelegálne aktivity, ako napríklad ťažbu kryptomeny.

Aké poznáme formy zabezpečenia pred Trójskym koňom?

Opatrenia nižšie by mali byť súčasťou komplexného prístupu k zabezpečeniu počítačových systémov pred trójskymi koňmi a inými malvérmi:

  • Aktualizácie softvéru: Pravidelné aktualizácie softvéru zabezpečujú, že systém obsahuje najnovšie opravy bezpečnostných chýb.
  • Firewall: Použitie firewallu môže zabrániť neoprávnenému prístupu k sieti alebo systému.
  • Antivírusový softvér: Inštalácia spoľahlivého antivírusového softvéru môže detekovať a odstrániť trójske kone.
  • Opatrnosť pri e-mailoch: Používatelia by mali byť obozretní pri otváraní e-mailov a sťahovaní príloh od neznámych odosielateľov.

Príklad

Napríklad, e-mail s prílohou, ktorá sa tvári ako bezpečnostný program, ale v skutočnosti obsahuje trójskeho koňa, ktorý môže zhromažďovať citlivé údaje alebo poskytnúť útočníkom vzdialený prístup k postihnutému počítaču.