Definícia

Malvér (z angl. malware) predstavuje škodlivý softvér, ktorý môže zahŕňať rôzne typy kódov, programov alebo skriptov, navrhnutých na spôsobenie škôd v počítačoch, sieťach, mobilných zariadeniach alebo iných elektronických systémoch. Tieto programy sú zvyčajne vytvárané s cieľom narušiť normálnu činnosť zariadení, získať neoprávnený prístup k informáciám alebo inak poškodiť integritu dát.

Popis

Poznáme viacero typov malvéru:

  • Vírusy: Spojené s infikovaním existujúcich súborov a šírením prostredníctvom infikovaných súborov.
  • Červy: Šíria sa samostatne cez siete, kopírujú sa a infikujú ďalšie zariadenia.
  • Trójske kone: Skrývajú sa za zdanie legitímnych programov, ale majú skryté škodlivé funkcie.
  • Ransomware: Šifruje súbory na zariadení a požaduje výkupné za ich obnovenie.
  • Spyware: Sleduje a zhromažďuje informácie o aktivitách používateľa bez jeho vedomia.

Aké riziká prináša malvér?

  • Strata dát: Malvéry môžu spôsobiť trvalú alebo dočasnú stratu dôležitých informácií.
  • Finančné škody: Ransomware a iné typy malvéru môžu spôsobiť finančné straty.
  • Porušenie súkromia: Spyware môže sledovať citlivé informácie o používateľovi.
  • Porušenie bezpečnosti: Malvéry môžu otvárať zadné brány pre ďalšie útoky a zneužitie systémov.
  • Zneužitie účtov: Malvéry môžu ukradnúť prihlasovacie údaje a zneužiť ich na neoprávnený prístup.

Ako sa pred malvérom chrániť?

Preventívne opatrenia zahŕňajú aktualizácie softvéru, inštaláciu antimalwarového a antivírusového softvéru, opatrnejší prístup k e-mailom a internetu a pravidelné zálohy dát na zabezpečenie ich obnovenia v prípade útoku malvérom.