Definícia

Slido je online nástroj, ktorý umožňuje v reálnom čase počas konferencie komunikáciu medzi rečníkom a publikom a zároveň poskytuje priestor klásť otázky a odpovede. Slido interaktívne zapája publikum počas prezentácií, konferencií, workshopov, stretnutí a podujatí.

Popis

Slido je slovenská technologická spoločnosť založená v roku 2012, v súčasnosti je jej materskou organizáciou Cisco Systems.

Slido zlepšuje angažovanosť publika a pomáha pri získavaní cenných spätných väzieb. Počas prezentácií môžete vytvoriť interaktívny obsah, na ktorý budú môcť účastníci odpovedať za použitia svojich mobilných telefónov alebo notebookov. 

Týmto spôsobom môžete zhromažďovať názory svojej cieľovej skupiny, čo vám umožní lepšie pochopiť ich potreby a tým pádom aj prispôsobiť svoje marketingové stratégie.

Nástroj Slido ponúka viacero funkcií a možností, ktoré umožňujú interaktívne a efektívne zapojenie publika na rôznych podujatiach. Medzi hlavné funkcie patria:

  • Možnosť klásť otázky a odpovede,
  • tvorba interaktívnych ankiet a hlasovaní,
  • možnosť vytvárať prieskumy a viesť brainstorming,
  • schopnosť analyzovať dáta zo všetkých interakcií od účastníkov,
  • Slido možno jednoducho integrovať do rôznych prezentácií, ako sú PowerPoint alebo Google Slides. To znamená, že prezentácia a interakcia s publikom sa dajú pohodlne riadiť z jedného miesta.

Koľko stojí Slido

Cena za Slido sa pohybuje na 4 úrovniach. Basic úroveň je zadarmo, nasledujú úrovne za 15, 60 a 150 eur mesačne.