Definícia

Sezónna kampaň predstavuje marketingovú aktivitu viazanú na konkrétne ročné obdobia, sezóny, udalosti, výročia, sviatky, špeciálne dni alebo iné časom ohraničené udalosti, ktoré ľudia slávia, resp. na ne podvedome a emočne reagujú.

Popis

Sezónna kampaň alebo sezónny marketing je teda proces propagácie produktov alebo služieb v určitom časovom období za účelom dosiahnutia väčšieho množstva predajov produktu alebo služby, ktorá sa k danému obdobiu priamo či nepriamo viaže.

Sezónnosti podliehajú ako poskytovatelia služieb, tak aj väčšina internetových a kamenných obchodov. Je logické a všeobecne známe, že záujem o ozdoby na vianočný stromček je najvyšší v predvianočnom období, a to v mesiacoch november/december. 

Ako protipól zimného obdobia môžeme uviesť služby v oblasti poskytovania zájazdov vyhľadávané najmä v období teplých mesiacov a letných prázdnin. Aj tu však existujú výnimky podnikov a firiem, ktoré ponúkajú tzv. „evergreen“ (celoročné) služby a produkty, ako napríklad čistiace a hygienické prostriedky či produkty do domácnosti.

Na zistenie sezónnosti si položte jednoduchú otázku: „V ktorých ročných obdobiach ľudia najviac potrebujú alebo vyhľadávajú môj produkt/službu?“ alebo preskúmajte svoju celoročnú návštevnosť a hľadajte obdobia nárastu. Môže vám byť nápomocný aj nástroj Google Trends, ktorým viete zistiť sezónnosť vyhľadávaní kľúčových slov v konkrétnych mesiacoch. Na základe tohto poznania budete lepšie vedieť, kedy spustiť sezónnu kampaň pre vaše podnikanie.

Zmena počasia, sviatky a viac času stráveného s rodinou môžu u zákazníkov viesť k nutkaniu obdarovávať alebo hľadať výhodné ponuky. Sezónny marketing vám umožňuje využiť túto príležitosť a naklonenosť zákazníkov nakúpiť vaše produkty tým, že ich ponúka špeciálne v tento vymedzený časový úsek. Tento fakt môže u klientov vyvolať pocit, že musia konať rýchlo (FOMO – Fear of missing out) a tým zvýšiť pravdepodobnosť, že u vás nakúpia. 

Sezónnou kampaňou teda viete využiť na maximum najrušnejšie obdobie roka pre vaše podnikanie. Okrem ročných období a prázdnin viete využiť vo svoj prospech aj špeciálne a populárne dni, ako napríklad: