Definícia

Poplašná správa je informácia, ktorá šíri medzi ľuďmi paniku alebo strach bez skutočného základu. Ľudia ju často šíria bez overenia, čo môže mať vážne dôsledky. Typicky sa šíri prostredníctvom sociálnych médií alebo ústne.

Popis

Prečo vzniká poplašná správa?

Poplašná správa môže vzniknúť z rôznych dôvodov. Často je to výsledok nedorozumenia, neoverených informácií alebo úmyselného šírenia dezinformácií. Keď sa raz začne šíriť, môže mať škodlivé dôsledky, ako je hromadenie sa ľudí na jednom mieste, podpora konšpiračných teórií alebo vyvolávanie paniky. Preto je dôležité overiť si pravdivosť informácií a nerozširovať ich ďalej, kým nie sú potvrdené spoľahlivými zdrojmi.

Šírenie poplašnej správy

Ak niekto zámerne šíri nepravdivú správu s cieľom vyvolať strach alebo paniku u ľudí, môže byť potrestaný odňatím slobody až na dva roky. Aj ten, kto vedome oznámi takúto nepravdivú správu orgánom činným v trestnom konaní alebo médiám, môže dostať trest odňatia slobody od jedného roku až po päť rokov. Ak sa trestné konanie opakuje alebo ak spôsobí vážne škody, trest môže byť až osem rokov väzenia.

Príklad

Facebookom sa šíri poplašná správa. Je neškodná a paradoxne môže pomôcť
Zdroj: https://zive.aktuality.sk/clanok/1TKZyb5/facebookom-sa-siri-poplasna-sprava-je-neskodna-a-paradoxne-moze-pomoct/