Definícia

Pixel je pomenovanie pre základnú jednotku digitálnej rastrovej grafiky. Je to jej najmenší viditeľný prvok, ktorý zároveň označuje aj jeden svietiaci bod na zobrazovacej jednotke, napríklad na monitore.

Popis

Každý pixel predstavuje vzorku pôvodného alebo syntetického obrázka a čím viac vzoriek obrázok obsahuje, tým je presnejší a detailnejší. Intenzita každého pixelu môže byť rôzna a záleží aj od farebného modelu, aký sa používa – RGB alebo CMYK.

Určite si pamätáte na svoj prvý počítač, kde boli pixely vykreslené vo veľkom rozlíšení a boli viditeľné voľným okom. Niektorí umelci stále používajú pixely pri vytváraní svojich diel a tento spôsob sa označuje ako pixel art. V dnešnej dobe už používame počítače, ktoré sú schopné vykresliť viac pixelov, a preto už nie sú bežne viditeľné. 

Zaujímavý je aj vznik samotného pomenovania. Spája v sebe dve slová – pix ako skratku pre pictures alebo pics a el, skratka pre element. Pomenovanie pixel sa objavil v nadpisoch časopisu Variety v roku 1932 a odkazoval vtedy na filmové snímky. V roku 1938 už slúžilo na pomenovanie statických obrázkov od fotoreportérov.