Definícia

Open-source (otvorený zdrojový kód) je prístup k softvéru, pri ktorom je zdrojový kód softvéru verejne dostupný a umožňuje jeho používanie, šírenie, modifikáciu a štúdium zo strany širokej verejnosti.

Popis

Open-source softvér je založený na dostupnosti a transparentnosti. Tento spôsob prístupu k softvéru má svoje výhody, ale aj nevýhody.

 Výhody open-source

  • Vďaka otvorenej možnosti pristúpiť k zdroju je vhodným a bezplatným riešením pre menšie firmy, freelancerov alebo tímy, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vývoj vlastného softvéru.
  • Softvér je tiež možné prispôsobovať svojim potrebám, preto často slúži ako základ pre vývoj a následnú modifikáciu podľa preferencií. Okrem toho sa vďaka tomuto riešeniu prispieva aj k zlepšeniu samotného softvéru, keďže developeri/programátori často podobné modifikácie, riešenia a nadstavby pre tento softvér zverejňujú.
  • Jednou z veľkých výhod je aj komunita, ktorá vzniká pri open source softvéroch. Napomáha k rýchlejšiemu vývoju, inováciám alebo odhaleniu nedostatkov a ich riešení.

Nevýhody open-source

  • Open-source softvér nemusí mať silnú úroveň technickej podpory ako komerčné softvéry, ktoré sú programované na mieru. Používatelia sa však môžu obrátiť práve na komunitu alebo špecializovaných dodávateľov. 
  • Modifikácia a prispôsobovanie open-source softvéru vyžaduje určitú technickú zdatnosť. Začiatočníci môžu mať ťažkosti pri pochopení a práci s kódom. Nesprávna implementácia zdrojového kódu môže viesť k bezpečnostným rizikám alebo ovplyvneniu funkcionality.

Príklad

Existuje veľa populárnych open-source projektov a softvérov:

 Linux: Linux je jedným z najznámejších open-source operačných systémov pre počítače a servery. Vznikol na základe otvoreného prístupu a je značne používaným v mnohých odvetviach.

 Mozilla Firefox: Internetový webový prehliadač Firefox je open-source a známy pre svoje zameranie na bezpečnosť a súkromie používateľov.

 Apache Web Server: Apache je jeden z najpopulárnejších webových serverov na svete a je široko používaný pre hosting webových stránok.

 WordPress: Populárny redakčný systém na tvorbu webový stránok.