Definícia

Ochranná známka slúži na ochranu práv majiteľa a symbolov, slova, názvu, loga, zvuku, farby alebo iného označenia, ktoré jedinečne identifikuje a rozpoznáva jeho výrobky alebo služby od výrobkov alebo služieb iných podnikov.

Popis

Význam ochrannej známky spočíva najmä v zabezpečení práva vlastníka známky (osoby alebo firmy) na používanie a ochranu tohto označenia pred neoprávneným používaním inými osobami alebo firmami.

Pri tvorbe ochrannej známky je potrebné mať na pamäti:

  • Ochranná známka musí byť unikátna a mala by sa vyhnúť bežným slovám alebo symbolom, ktoré by mohli byť prvoplánovo použité aj inými podnikmi.
  • Ochranná známka by mala slúžiť na identifikáciu pôvodu výrobkov alebo služieb. Keď zákazníci vidia/počujú určitú ochrannú známku, mali by vedieť, od koho produkt alebo službu kupujú (napr. nahryznuté jablko = Apple Inc.).
  • V záujme vyššej právnej ochrany by mala byť registrovaná u príslušných právnych orgánov (na Slovensku je to Úrad priemyselného vlastníctva SR):

Príklad

Logo spoločnosti T-com vo farbe magenta

Logo, ktoré dokážete počuť

Zdroj obrázka: https://www.phonearena.com/news/t-mobile-to-launch-a-new-basic-plan-but-it-doesnt-sound-like-much-of-a-bargain_id139682 

LOgo firmy McDonalds - veľké M žltej farby na červenom pozadí

Potrebujete názov, aby ste vedeli, o akú značku ide?

Zdroj obrázka: https://logohistory.net/mcdonalds-logo/