Definícia

Klišé (z fr. cliché) je termín, ktorý označuje frázu či koncept, ktorý kvôli svojmu častému používaniu stratil svoju originalitu a autenticitu. Slová a spojenia, ktoré označujeme ako klišé iba málokedy prinášajú nejakú hodnotu a pre znižovanie sily a efektu komunikácie je jednoduchšie sa im vyhnúť.

Popis

Vznik a používanie klišé zväčša ovplyvňujú kultúrne a spoločenské faktory:

  • Opakovanie – Pokiaľ je fráza opakovaná viackrát, stráca svoju autenticitu. Pretože sa jej použitie natíska ako jednoduché a pohodlné, môže sa veľmi rýchlo stať populárnym a zároveň stratiť svoju autenticitu.
  • Nedostatok kreativity/strach – Namiesto hľadania nových spôsobov komunikácie a jej kreatívneho stvárnenia, si ľudia môžu vybrať jednoduchšiu cestu použitím fráz, ktoré sú už známe.
  • Spoločenské trendy – Vznik klišé môžu ovplyvniť spoločenské trendy, ktoré sa premietnu do jazyka a komunikácie. Určité frázy alebo slová môžu byť spopularizované vďaka aktuálnym udalostiam v spoločnosti či trendom. 
  • Kultúrne vplyvy – Klišé môže vzniknúť ako reakcia na kultúrne vplyvy (filmy, knihy, médiá, umenie) a môže sa stať známym najmä pod vplyvom ich medializácie.
  • Klišé môže byť istým spôsobom aj súčasťou kultúrneho dedičstva a môže byť použité ako štandardný spôsob vyjadrenia určitých myšlienok alebo emócií. Stretávame sa s ním však aj vo forme reklamných sloganov, ktoré sa v miernych obmenách objavujú dodnes, napr. „Viac ako banka“, alebo „Riešenia šité na mieru“.