Definícia

Gýč je termín, ktorý označuje výtvarné, literárne či iné práce, ktorým možno prisúdiť nevkus, lacnosť, vulgárnosť či prehnanú sentimentalitu. 

Popis

Vznik gýču sa spája s pokusom o napodobenie umenia či iného diela, avšak bez hlbšieho porozumenia jeho základných prvkov a ducha. História pojmu siaha do 19. storočia v súvislosti s rastúcim vplyvom priemyselných výrobných procesov, ktoré umožňovali vyrábať aj umelecké a dekoračné predmety masovým spôsobom. 

Gýč dokážeme spoznať na základe niekoľkých znakov:

Povrchnosť – Absencia väčšej hĺbky a myšlienky diela s použitím jednoduchých a opozeraných estetických prvkov.

Imitácia – Napodobňovanie iných umeleckých štýlov/diel/trendov bez dodania originálnych prvkov.

Prehnané a sentimentálne motívy – Cieľ vzbudiť emocionálnu a ľahko rozpoznateľnú reakciu.

Lacnosť – Diela sú zväčša vyrábané z nekvalitných materiálov, ktoré majú na prvý pohľad pôsobiť luxusne.

Masová tvorba – Dostupnosť pre širokú verejnosť zvyšuje povrchnosť gýčového diela.