Definícia

Jasper je digitálna platforma založená na umelej inteligencii (AI), ktorá automatizuje a optimalizuje tvorbu textového obsahu pre rôzne formáty, pričom kombinuje technológiu NLP (spracovanie prirodzeného jazyka) a GPT-3, aby dosiahla ľudskú podobnosť a presnosť vo vytváranom obsahu.

Popis

Jasper bol založený v januári 2021 a postavený na technológii GPT-3. Táto platforma umožňuje používateľom vytvárať obsah pre blogové príspevky, reklamy na sociálnych sieťach, e-maily a mnoho ďalšieho. Má schopnosť generovať obsah v 26 jazykoch.

V praxi je často využívaný v oblasti digitálneho marketingu, predovšetkým pre jeho SEO schopnosti – optimalizovať obsah na základe zadaných kľúčových slov. Používateľ musí poskytnúť systému jasný kontext a pokyny (prompty), na základe ktorých generuje požadovaný obsah. 

Ako funguje Jasper?

AI má nastavený proces, ktorý musia používatelia pri tvorbe obsahu dodržiavať. Systém zatiaľ nedokáže vytvoriť kópiu na základe jedinej textovej výzvy – musí mu byť daný kontext, ktorý mu umožní vytvoriť presné výstupy.

Kroky potrebné na vytvorenie písomnej kópie:

  • Vyberte si šablónu: Používatelia dostanú šablóny, z ktorých si môžu vybrať, vrátane nadpisov Google Ads, popisov videí na YouTube a predmetov e-mailov. Tie poskytujú Jasperovi kontext, aby sa zabezpečilo, že systém porozumie cieľovému publiku, vhodnému tónu a štýlu komunikácie.
  • Poskytnite doplňujúce informácie: Používatelia musia zadať, čo chcú dosiahnuť. To sa líši v závislosti od zvolenej šablóny, ale môžu to byť polia ako „Názov produktu“ alebo „Tón hlasu“. Uvedené informácie oboznámia kópiu, ktorú Jasper vytvorí.
  • Generovanie obsahu: Jasper čerpá zo svojej rozsiahlej databázy a znalostí, aby vytvoril pútavý písaný obsah prispôsobený potrebám používateľov. 

Príklad

Ukážka Jasper (AI)

Credit: https://www.nichepursuits.com/jarvis-ai-review/ Zdroj: Jasper.ai